Forskningens ansvar

Referat av Cissi Askwall

”Personligt ansvar en grundregel”

Forskare måste ta eget ansvar för följderna av sin forskning. Det var de medverkande i 2005 års Science & Society-seminarium om Ansvarsfull forskning och forskningens ansvar eniga om. Seminariet inledde traditionsenligt Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Ett nittiotal personer hade samlats för att lyssna till samtalet mellan Birgitta Forsman, docent i forskningsetik och författare, Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik, Anders Karlsson, professor i kvantfotonik, Bjarne Kirsebom, forskningsråd i Bryssel, Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Karolinska Institutet och Annika Åhnberg, konsult och fd jordbruksminister. Samtalet leddes av journalisten Göran Rosenberg.

Science & Society seminariet 2005 arrangerades av Vetenskap & Allmänhet, Vetenskapsfestivalen, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning i programsamarbete med Världskulturmuseet.

Läs referatet (pdf-format)


Kommentering är avstängd.