Släpp ut forskarna!

Skapad:

2004-11-23

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Forskare och allmänhet har olika bild av forskningen och vad den bör inriktas på. VAs studier visar att det behövs mycket mer kontakter mellan forskare och allmänhet.

Det finns många som är genuint intresserade av aktuella vetenskapliga frågor, men majoriteten av svenskarna prioriterar att få närliggande vardagliga problem lösta – sambandet med möjliga forskningsinsatser är sällan uppenbart. Men när samtalet med forskare börjar i människors vardagliga frågor och oro är det lätt att få stort intresse och engagemang.

Men vill forskarna samtala med allmänheten? Möjligen förvånande tycker en överväldigande majoritet att detta är viktigt och stimulerande och ger nya perspektiv på den egna forskningen. Trots det är det alldeles för få som ägnar kraft åt att möta omvärlden.

VAs studier visar att det finns en rad hinder för dialog. Men vi är övertygade om att hindren ganska enkelt kan undanröjas. Vår åtgärdslista är kort men kräver nytänkande, skriver Camilla Modéer och Lena Hjelm-Wallén i en debattartikel i Dagens Nyheter som publicerades den 9 november 2004.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *