En ny generation av vidskepliga

Läs Hans Bergströms kolumn om VA som publicerades i DN den tolfte juni.

Hans Bergström är docent i statsvetenskap och f.d. chefredaktör för Dagens Nyheter. I kolumnen behandlar han bland annat VAs kartläggning av allmänhetens syn på vetenskap och behovet av en ny upplysningstid. Läs eller ladda ned texten direkt från VAs hemsida.

Ladda ned texten i word-format


Lägg till en kommentar