VA-samtal i Örebro den 24 april 2003

Skapad:

2003-04-24

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Referat

Den 24 april 2003, arrangerade Vetenskap och Allmänhet, VA, tillsammans med Nutek, och ett antal personer från Örebro, två stycken VA-samtal på två högstadieskolor i Örebro. VA strävar efter nya former av dialog mellan forskare och unga. Ett VA-samtal fungerar därför som ett forum där, i detta fall, tonårstjejerna kunde fråga i princip vad de ville, och forskarna besvarade flickornas frågor utefter bästa förmåga.

Tanken med ett VA-samtal, där fokus ligger på vetenskap och studier, är att få en öppen och avdramatiserad dialog mellan allmänheten/ungdomar och forskare. I detta fall för att få fler unga tjejer intresserade av tekniska och naturvetenskapliga studier, men också för att uppmärksamma den nystartade ”kommunala teknikskolan” i Örebro.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]