SAMVERKAN – Internationell översikt, analys och förslag till samverkansindikatorer

VA-rapport 2011:2

Högskolelagens 2§ är tydlig: ”I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.”

Läs mer


VA demands that society be placed at the heart of European research policy

The public should be made a key partner in the research process! This is the message from VA in response to a Green paper published by the European Commission asking for input on the future of research and innovation within Europe.

Läs mer


Bättre samverkan inom skolforskningen efterlyses av utbildningsutskottet

Ett enigt utbildningsutskott anser att forskningen om skolan behöver utvecklas och att forskningens samverkan med beslutsfattarna behöver stärkas.  I ett pressmeddelande skriver utbildningsutskottet att forskningsresultaten inom skolforskningen måste förmedlas vidare till de som arbetar inom skolan på ett bättre sätt idag. Utskottet vill också se att fler yrkesverksamma lärare bör få möjlighet att forska.

Läs mer


Public Engagement Concordat signed in the UK

A new Concordat for Engaging the Public with Research was launched this week by the UK’s research funding bodies. The Concordat aims to increase the focus on public engagement and to embed it within UK universities and research institutes.

Läs mer


Lycklig den som kunskap har – VA-dagen den 16 november 2010

Referat av Henrik Brändén.

Blir vi lyckligare av kunskap och vetenskap? Eller behöver vi vara lyckliga för att våga lita på den? Och varför syntes inte forskningsfrågorna i valrörelsen? Det var några frågor som diskuterades på VA-dagen 2010 den 16 november på Fotografiska museet i Stockholm.

Läs mer


Synpunkter inför Sveriges inspel till EUs åttonde ramprogram

Vetenskap & Allmänhet, VA, arbetar för att stimulera öppenhet och dialog mellan forskning och samhälle. Vi har deltagit i ett flertal EU-stödda projekt och de senaste fem åren koordinerat Sveriges medverkan i European Researchers’ Night. Härmed vill vi framföra våra förslag inför Sveriges inspel till det åttonde ramprogrammet.

Läs mer