13/01/2012 – Promote best practice in public engagement! – that’s VA’s recommendation for the Swedish research bill

Press Release 13/01/2012

Foster public engagement activity and knowledge transfer between science and society! That is the main message of VA’s (Public and Science) submission to the Swedish Ministry of Education and Research for the forthcoming new research and innovation bill.

Läs mer


Lively discussion between the public and GMO researchers in Uppsala

Is it safe to eat genetically modified food? Does genetically modified food taste differently from ordinary food? Does wild and genetically modified salmon differ in appearance? These were a few questions discussed at a dialogue event on 7 December, organised by VA and Uppsala University.

Läs mer


VA-dialog om samverkan

Tydliga krav från finansiärer, forskarutbildning i kommunikation och extern bedömning av lärosätens samverkan. Det är tre av många förslag om hur dialogen mellan forskare och samhälle kan stärkas. Förslagen kom från VAs medlemmar vid ett dialogseminarium på Östasiatiska museet i Stockholm den 1 september 2011.

Läs mer


Belöna dialog med samhället!

Debattartikel i Upsala nya tidning, UNT 28/6 2011

Svensk forskning har tappat förtroende hos allmänheten. För att komma till rätta med problemet måste regeringen skjuta till medel, så att de forskare som ägnar sig åt dialog med omvärlden kan belönas och stödjas, skriver Cissi Billgren Askwall, Agneta Bladh och Camilla Modéer.

Läs mer


14/06/11 Reward researchers for dialogue!

Make it worthwhile for researchers to engage with society! That is what Swedish association VA (Public and Science) recommends in a new report to the Swedish Ministry of Education and Research. Engagement with society and external collaborations should be measured, assessed and taken into account when allocating research funding to universities.

Läs mer