Under hösten 2022 kommer VA genomföra tre pilotkurser i forskningskommunikation för forskare. Kurserna vänder sig till disputerade forskare som är verksamma vid svenska lärosäten och kommer att ges på svenska. De genomförs med stöd från Stiftelsen Natur & Kultur.

Foto: Gustaf Waesterberg

De tre pilotkurserna kommer att hållas för tre delvis olika målgrupper:

Längden skiljer sig åt mellan de olika kurserna men kommer totalt omfatta 1–2 dagar. Innehållet utgår från relevant och aktuell forskning inom forskningskommunikation samt från de behov, förutsättningar och önskemål som finns bland kursdeltagarna.

Anmäl intresse nedan: