VA var en av deltagarna i EU-projektet ComScience som syftade till att prova nya former för samtal om forskning. Målet var att utveckla ”best practice” för att  förmedla kunskap om forskning till olika målgrupper i Europa.

Snarlika möteskoncept provades i fem europeiska länder (Sverige, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Spanien). Vid de arrangerade mötena diskuteras det aktuella ämnet med utgångspunkt i visning av en film och forskare som svarar på frågor och fördjupar informationen.

De fyra teman som avhandlades var astma, diabetes och fetma, genetiskt modifierade livsmedel och stamceller. Filmerna och annat informationsmaterial är framtagna i ett tidigare EU-projekt EUSEM, men har översatts och anpassats för mötenas målgrupper. Under 2010 genomfördes ett pilotmöte i varje land. VAs pilotmöte handlade om astma och allergier. Sedan har de olika ländernas pilotmöten analyserats och använts för att skapa ett gemensamt möteskoncept.

Utifrån detta möteskoncept anordnade varje land under 2011 fyra ytterligare möten.

Läs mer om de av VA arrangerade mötena under hösten 2011:

  • Astma och allergi I Stockholm den 19 oktober (för allmänheten)
  • Stamceller – I Stockholm den 12 oktober (för unga)
  • Diabetes – I Malmö den 24 november (för unga)
  • GMO – I Uppsala den 7 december (för allmänheten)

Projektets resultat blev ”Best practice”- manualen Let’s Talk Science som ska vara en hjälp för vetenskapskommunikatörer att organisera liknande event med olika målgrupper runt om i Europa.

Artiklar om ComScience:


| Vetenskap & Allmänhet

An in-depth day on diabetes

In one of the world’s smallest countries, the island Nauru in the Southern Pacific, half the population suffers from diabetes. The Nauruans are the fattest people in the world. Cause? The high standard of living enjoyed as a result of the country’s wealth. This wealth was created through selling the country’s indigenous and highly-demanded natural resource – a natural fertiliser originating from the many guano producing birds stopping by.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Lively discussion between the public and GMO researchers in Uppsala

Is it safe to eat genetically modified food? Does genetically modified food taste differently from ordinary food? Does wild and genetically modified salmon differ in appearance? These were a few questions discussed at a dialogue event on 7 December, organised by VA and Uppsala University.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Elever i Malmö mötte världsledande diabetesforskare

Varför får fler diabetes nu än förr? Är sötningsmedel bättre än socker? Det var några av frågorna som diskuterades den 24 november, då VA i samarbete med Forskningsnätet Skåne anordnade ett möte i Malmö mellan diabetesforskare och elever.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Asthma tests and research discussions attracted the public

How do I prevent my kids and myself from developing asthma? Is it something genetic? How can researchers and patients work together in order to find better treatments? These were a few questions discussed at a dialogue event on 19th October, organised by VA, the Karolinska Institutet and the Swedish Asthma and Allergy Association.

Läs vidare