Forskare anslutna till KTH:s energiplattform har tillsammans med VA samskapat en antologi om framtidens energi.

  This page in English

Energi finns överallt. Vi tar för givet att den finns till hands när vi vill värma upp våra hem, laga mat, använda våra datorer, mobiltelefoner, rulltrappor, lyftkranar, röntgenapparater, bussar, tåg, flygplan och bilar. Den är en självklar, ofta osynlig – och tyvärr inte särskilt hållbar del av våra liv. 

I dag vet vi att världens energisystem måste omvandlas i grunden. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bromsa klimatförändringarna och skapa ett hållbart samhälle. Och vi har alla viktiga roller att spela i omvandlingen. Men hur förändrar vi något som vi inte kan se?

Några av Sveriges ledande energiforskare ger i denna bok sin syn på kända och mindre kända utmaningar och lösningar kring framtidens energi.

Syftet med antologin Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget är att stimulera samtal och konstruktiv debatt för att vi ska kunna ta oss an utmaningarna i en öppen dialog där fakta och kunskap formar vår framtid. Boken har utvecklats genom workshoppar i skrivande och forskningskommunikation i samverkan mellan KTH och Vetenskap & Allmänhet.

Läs och ladda ner boken i pdf-format eller beställ exemplar via ”Print on demand”.

Kapitel och författare:

Läs det senaste om boken:


| Vetenskap & Allmänhet

Ny antologi och webbinarium om framtidens energi

Referat från KTH:s energiplattform 20220905

Forskare från KTH har gått samman med Vetenskap & Allmänhet och skrivit en populärvetenskaplig bok om energi. Nyligen hölls ett webbinarium för att berätta mer om boken och ge alla nyfikna chansen att ställa frågor. Läs ett referat och se webbinariet nedan.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Mot framtidens energi – ny populärvetenskaplig bok

Antologin ”Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget” är här! I boken berättar forskare från KTH:s energiplattform om kända och mindre kända utmaningar och lösningar kring framtidens energi. VAs utredare Fredrik Brounéus är en av bokens redaktörer och medförfattare.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Towards the energy of the future – New popular science book

The anthology “Towards the energy of the future – the invisible revolution behind the electrical socket” is here! In the book, researchers from the KTH Energy Platform discuss known and less known challenges and solutions concerning the energy of the future. VA researcher Fredrik Brounéus is one of the editors and co-authors of the book. 

Läs vidare