Vetenskap & Allmänhet har ett årligt föreningsmöte varje höst, oftast i anslutning till VA-dagen.

Ordförande Ann Fust och Generalsekreterare Cissi Askwall under årsmötet 2021. Foto: VA

Årsmötesprotokoll

(PDF-format)

13 oktober 2021
14 oktober 2020
8 oktober 2019
10 oktober 2018
18 oktober 2017
12 oktober 2016
12 oktober 2015
14 oktober 2014
23 september 2013
28 september 2012
1 september 2011
16 november 2010
12 november 2009
5 november 2008
13 november 2007
8 november 2006
10 november 2005
10 november 2004
17 november 2003
15 november 2002
Konstituerande möte 29 januari 2002

 

Årsredovinsningar och informationsmaterial om VA: