Högskolan Dalarna grundades som Högskolan i Falun/Borlänge 1977 och bytte namn 1995. Högskolan har nästan 15 000 studenter, varav nära 6 000 helårsstudenter, och finns i Borlänge och Falun.

Högskolan erbjuder utbildningar inom en rad områden och har sex tvärvetenskapliga forskningsprofiler:
Energi, Skog och Byggd Miljö, Hälsa och Välfärd, Interkulturella Studier, Komplexa System – Mikrodataanalys, Stålformning och Ytteknik, samt Utbildning.

Högskolan Dalarna har varit medlemmar i Vetenskap & Allmänhet sedan 2019. Följ Högskolan Dalarna via deras mediekanaler till höger.

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Är ryktet om akademins slutenhet betydligt överdrivet?

År 2016 enades EU-ländernas regeringar om att gå över till ett öppet vetenskapssystem. Enligt EU-kommissionären Carlos Moedas Vision for Europe – The three Os strategy ska europeiska lärosäten vara öppna gentemot världen och främja öppen innovation och öppen vetenskap. Det senare handlar bl.a. om öppen tillgång, öppna forskningsdata, forskningskommunikation och medborgarforskning.

Läs vidare