Är skolan för vetenskaplig(t) grund? – Så kan skola och forskning mötas

Laddar Karta...

Datum & tid
05 jul 2016
13.00–14.30

Plats
Joda Bar

Lägg till i kalender
iCal


Gapet mellan forskning och skola diskuteras ofta. Hur skapar vi bärkraftiga broar mellan politik, praktik, forskning och utbildning för att åstadkomma en förskola och skola som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet? Välkommen till ett dialogseminarium om hur vi kan förbättra lärande och skola!

Almedalen15

Gapet mellan forskning och skola är väl dokumenterat. För att ge förskola och skola en grund som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, krävs bärkraftiga broar mellan politik, utbildning och praktik, liksom både praktiknära och grundläggande forskning. Vägen från teori till praktik beskrivs ofta som ett linjärt förlopp, där forskning produceras, sammanställs, sprids och används av lärare för att förbättra skolan och elevernas resultat. Men processen är betydligt mer komplex än så. Att målet är en skola där barns och elevers lärande står i fokus är de flesta eniga om. Men hur kan vi nå dit? Når skolans och politikernas frågor forskarna? Når vetenskapen politiken? Vilka roller har de olika aktörerna? Och vad behövas göras för att få till stånd en förändring?

Välkommen till ett dialogseminarium om hur forskning används och kan komma till mer nytta i skolan!

Medverkande:
Lena Adamson, direktör, Skolforskningsinstitutet
Eva Björck, huvudsekreterare utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet
Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, Stockholms universitet
Maria Lindholm, chefsutredare, Vetenskap & Allmänhet, VA
Annica Löfdahl Hultman, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet
Betty Malmberg, riksdagsledamot, Moderaterna
Thomas Strand, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Anja Thorsten, universitetsadjunkt, Linköpings universitet
Ylva Winther, rektor, Nyeds skola i Karlstad
Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsministern (MP), Utbildningsdepartementet

Samtalsledare:
Helena Bornholm, Vetenskapsrådet
Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet, VA

Twitter: #skolforsk  #almedalen @vetenskapoallm @Vetenskapsradet @skolfi

201501-VA-Webb-Medlemsloggor-VRI samarbete med:

 

skolforskningsinstitutet

 

 

 

 

Läs om seminariet i Almedalskalendariet här.


Tillgänglighet:
Teckenspråkstolkning
Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Toalett tillgänglig för rullstol
Miljödiplomerat
Förtäring: Fika

Frågor? Kontakta Lotta Tomasson, ansvarig för dialogaktiviteter på Vetenskap & Allmänhet, VA

Om du vill ha någon till ditt seminarium i Almedalen som kan beskriva hur samspelet mellan forskare och allmänheten, företag, journalister, politiker, organisationer, skola eller ungdomar ser ut i dag och hur det kan förbättras, kontakta gärna oss på Vetenskap & Allmänhet, VA!


Besök gärna även vårt seminarium i Almedalen:

Kan vi lita på forskningen? – ett vetenskapscafe´

 

VA är representerat i två ytterligare seminarier:

Innovativa förpackningar som vapen mot falska läkemedel -Smedpack

(läs om VAs del i projektet: http://v-a.se/paverkan-och-utvecklingsarbete/smedpack/)

Hur skapar vi framtidens sociala innovationer tillsammans?

Arrangerat av Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola


Lägg till en kommentar