Internet of things och The One machine

Jag deltog nyligen när SICS (Swedish Institute of Computer Science) arrangerade sin stora årsdag. Deras VD inledde med att berätta om hur de balanserar projekt mellan industrinytta och behovsstyrd forskning med längre horisont och högre risknivåer. Det stora temat inför framtiden inom SICS område bedöms nu vara prylarnas uppkoppling. Vi ansluter nämligen alltfler apparater till internet. Allt från mobiler till pulsmätare och väckarklockor.

Läs mer


Is poker a game of luck or skill?

How much skill is there in a game of poker? And why does it matter?

 By law Americans are not allowed to gamble over the web. If poker can be shown to be a game of skill then this could have significant implications for the $6 billion US online gambling industry.

And a new study published this month has shown that there is a fair amount of skill involved.

Läs mer


Matvetenskap och allmänhet

För en tid sedan besökte jag KSLAs, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens seminarium Molekylär gastronomi, och levande mat. Det blev ett intressant möte mellan olika intressenter och vetenskapsinriktningar, bland andra agronomer, veterinärer, gastronomer, djurskyddsinspektörer, journalister, livsmedelsinspektörer, kockar, studenter, Naturskyddsföreningen och nutritionister. Ett möte för dialog mellan vetenskap & allmänhet.

Läs mer