Bygg kunskapssamhället med dialog!

Den senaste tiden har det förts en livlig debatt i media om Riksrevisionens nya rapport om universitet och högskolors oförbrukade forskningsmedel. Rapporten visar att dessa icke använda resurser har ökat i faktiska siffror från 7,4 miljarder 1998 till hela 12,8 miljarder 2009. Det finns alltså medel som samlas på hög vid våra lärosäten. Anledningarna är många. Enligt Riksrevisionen till exempel den tid det tar att rekrytera seniora forskare och mekanismer i våra finansieringssystem som gör att forskare och institutioner tenderar att vilja hushålla på medlen. Pengarna är ojämnt fördelade mellan och inom lärosätena och själva bidragen har ökats kraftigt på kort tid, vilket gör det rimligt att det tar ett bra tag att förbruka medlen. Hursomhelst verkar det nu finnas en del oanvända resurser.

Vissa har diskuterat om forskningsmedlen i skuggan av överskottet skulle skäras ner för att öka allmänhetens förtroende för forskningen. Jag kan inte bedöma hur stort problem överskottet är, men föreslår en annan metod för att öka allmänhetens förtroende för forskningen. Nämligen att stärka dialogen och kommunikationen mellan forskarna och det omgivande samhället!

Allmänhetens tilltro till forskare är hög, men tycks enligt VAs mätningar (VA-barometern) avta samtidigt som vi ser hur ifrågasättanden och oro växer i takt med larmrapporter och hetsiga klimatdebatter. Dessutom påverkar forskningen dagligen vår vardag och stora mängder av våra skattemedel investeras i den. Därför behöver vi som medborgare få ökad insyn i den forskning som bedrivs, men också forskarna vinner på ökad dialog. De behöver få veta om vad som rör sig i samhället och förstå allmänhetens synsätt för att få acceptans och nya perspektiv. Kraven på samspel mellan forskarna och samhället ökar samtidigt internationellt och en annan positiv effekt av dialogen är att den kan underlätta rekryteringen av studenter och doktorander.

För en fortsatt stark och positiv kunskapsutveckling i vårt samhälle är ökad samverkan mellan forskarna och samhället helt nödvändig. Låt det därför bli enklare att använda forskningsmedel till detta. På lite längre sikt måste det också i nästa forskningsproposition införas faktorer som skapar möjligheter, stöd och incitament för de forskare som ägnar sig åt dialog och samverkan. Vi kan inte låta denna viktiga verksamhet riskera att bli beroende av eldsjälars engagemang på kvällar och helger.

Klas-Herman Lundgren


Kan dialog med forskarna rädda Socialdemokraterna?

I veckan överlämnade Socialdemokraternas kriskommission sin rapport ”Omstart för socialdemokratin” till partistyrelsen. Kommentarerna har varierat från suck till dubbelsuck (även om det förstås finns de som kommenterat den mer positivt också). Vadan och varthän verkar vara hopplösa frågor som man bara inte får någon rätsida på i det fordom så helt dominerande partiet.

Läs mer


Rädda lärosätet från en forskningsskandal!

Den nya interaktiva filmproduktionen ”The Lab” ger dig chansen att delta i en fängslande berättelse där du kan rädda ditt lärosäte från en skandal orsakad av tjänstefel och misskötsel. Den har producerats av ”the Office of Research Integrity” i USA och tar upp olika fall av oredlighet i forskning. Filmen sätter dig i rollerna som en framgångsrik fysiolog och labbledare, som en doktorand som hittar data falsifierad av en postdoc och som en ”research integrity officier”. Den presenterar inledningsvis hur misskötseln kommer att orsaka en stor skandal som leder till att externa forskningsfinansiärer kommer dra tillbaka miljoner dollar från lärosätet, men ger dig sedan möjligheten att undvika den utgången. Nu gäller det bara att fundera ut hur…

Läs mer


The End of the World in 2012? Award lecture at the UK’s Royal Society

The Royal Society Michael Faraday award is the UK’s most prestigious science communication award.

Tomorrow, the 2010 winner Professor Jocelyn Bell Burnell, will give her prize-lecture entitled “The end of the world in 2012? Science communication and scare stories”.

The lecture starts at 17:30 UK time and can be watched live online via the Royal Society website.

21st December 2012 marks the end of the Mayan calendar and some people believe it also means the end of the world.

Professor Bell Burnell, an astrophysicist , will talk about the significance of this date from an astronomical point of view. The Earth’s axis wobbles and its alignments with the stars change slightly every year.  Once every 25,800 years, the sun lines up with the centre of the Milky Way galaxy on a winter solstice.  This will happen on Dec. 21, 2012. The sun will appear to rise in the same spot where the bright centre of galaxy sets.

Did the Mayan’s know this, and if so how? I tried to find out but a quick google search of “End of the world 2012” threw up a lot of wacky sites (try it!) so I think I will wait to hear what Professor Bell Burnell has to say tomorrow….


Magiska måndagsfunderingar

VA undersöker vare år hur vetenskapligt människor anser att olika ämnen/områden är. Ett av de ”ämnen” som vi alltid har med är astrologi. I den senaste mätningen var det en av fem svarande som ansåg att astrologi var i hög grad vetenskapligt (svarande 4 eller 5 på en skala där 1=inte alls och 5=i högsta grad). Det kan man ju ha synpunkter på – som H.M. Konungen till exempel, i sitt jultal.

Läs mer


Pippi på vetenskap

Måndag morgon igen. Utöver att åka skidor och följa utvecklingen i Egypten har jag i helgen bidragit till forskningen! Detta genom att räkna småfåglar och rapportera in dem till Sveriges Ornitologiska Förening. Projektet Vinterfåglar inpå knuten är en form av ”citizen science”, där vem som helst som har fågelbord, talgboll eller fröautomat kan vara med och hjälpa till.

Läs mer


Public attitudes to science in the UK – the blog

The department for Business and Innovation Skills, BIS, in the UK, has initiated a study of public attitudes to Science and Technology. Now, this is nothing new in itself. It’s the fourth time BIS make such a survey of the British public. But this time, they decided to open up the process by blogging about the progress of the study and reflections from people taking part in workshops, steering group, etc.

Läs mer