Matvetenskap och allmänhet

För en tid sedan besökte jag KSLAs, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens seminarium Molekylär gastronomi, och levande mat. Det blev ett intressant möte mellan olika intressenter och vetenskapsinriktningar, bland andra agronomer, veterinärer, gastronomer, djurskyddsinspektörer, journalister, livsmedelsinspektörer, kockar, studenter, Naturskyddsföreningen och nutritionister. Ett möte för dialog mellan vetenskap & allmänhet.

Läs mer


Mindre än hälften av jordens befolkning tror på evolutionsteorin

Enligt en internationell undersökning som nyligen utförts av marknadsundersökningsföretaget Ipsos på uppdrag från nyhetsbyrån Reuters tror endast 41 procent av världens befolkning på Darwins evolutionsteori. 28 procent tror på kreationism och religiösa framställningar av skapelsen, medan 31 procent inte vet vad de ska tro om världens och människans ursprung. Endast 18 procent tror inte på någon gud. Ipsos hade frågat 18 829 personer i 23 länder.

Läs mer