Medvind för vetenskapen

Pressmeddelande 081208

Förtroendet för forskare ökar. Allt fler anser att den vetenskapliga utvecklingen gjort livet bättre och flerunga vill bli forskare. Det visar en ny opinionsundersökning från Vetenskap & Allmänhet, VA.

VA har med hjälp av Synovate frågat drygt 1 000 svenskar hur de ser på vetenskap och forskare. Motsvarandeundersökningar har gjorts sedan 2002.

– Efter en nedgång de senaste åren tycks svenskarnas attityder nu vända och bli mer positiva. Vi ser enklimatförbättring för forskningen, säger Karin Hermansson, utvecklingschef VA, som ansvarar för VA-barometern.

Fyra av fem anser att både den vetenskapliga och den tekniska utvecklingen gjort livet bättre. Det är en ökningjämfört med i fjol och ett trendbrott mot tidigare.

Hela 78 procent har stort eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor, den högstauppmätta siffran hittills. Motsvarande förtroende för företagsforskare är bara 48 procent och minskar sedan några år.

Förtroende är färskvara och kan lätt raseras. På en öppen fråga om nyheter man sett som kan påverka förtroendet förforskare nämns fusk, oetisk och ”konstig” forskning, för få eller motsägelsefulla resultat, liksom styrd forskning.

Sett över tid anser allt färre att ”vetenskap och teknik är för svårt för de flesta att förstå”, vilket indikerar attrespekten för forskning minskar. Fortfarande instämmer dock fyra av tio i påståendet.

Två av tre tror att forskningen kan bidra till att bromsa klimatförändringarna. Sedan 2004 har den andelen nära nog fördubblats.

– Efter stormen Gudrun och orkanen Katrina 2005 tog klimatdebatten fart vilket kan ha ökat förhoppningarna på forskningen. Många fler tror på forskningens möjligheter att bromsa klimatförändringarna, jämfört med politikens och näringslivets, säger Karin Hermansson.

14 procent bedömer astrologi som en vetenskap, vilket är den klart lägsta nivån sedan VAs mätningar startade.Tidigare har betydligt fler unga kvinnor än unga män sett området som vetenskapligt. I år anger lika många tjejer somkillar, knappt en av fyra, att astrologi är vetenskap.

Ungas intresse för att bli forskare växer. Nu är fyra av tio killar och tre av tio tjejer intresserade av en forskarkarriär.– Glädjande är också att unga mer sällan än äldre anser att vetenskap och teknik är för svårt att förstå, säger Camilla Modéer, generalsekreterare VA.

Mer information

Ta del av rapporten på www.v-a.se, eller kontakta: Camilla Modéer, generalsekreterare VA 08-791 29 68, 070-568 80 94 Karin Hermansson, utvecklingschef VA 08-611 30 47, 070-867 66 77

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkommasamtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer. Se även www.v-a.se

___________________________________________________________________________________________________________  Ideella Föreningen Vetenskap & Allmänhet VA, c/o IVA, Box 5073, 102 42 Stockholm, Tel 08 791 29 00, Fax 08 611 56 23,Bankgiro 5507-7150, Postgiro 4061185-7, E-post info[@]v-a.se, www.v-a.se, Organisationsnummer 802412-5281, Styrelsens säte: Stockholm


Kommentering är avstängd.