Astrologi vetenskap enligt var fjärde svensk

Skapad:

2006-11-08

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Pressmeddelande Stockholm den 8 november 2006

Nästan var fjärde svensk, 23 procent, menar att astrologi är vetenskapligt. 14 procent anser att intelligent design är ett vetenskapligt ämne. Samtidigt avfärdar mer än hälften områdena som ovetenskapliga. Det visar en ny opinionsundersökning som Vetenskap & Allmänhet, VA, låtit göra.

VA har i samarbete med Synovate Temo frågat drygt 1 000 svenskar hur de ser på vetenskap och forskare. Motsvarande undersökningar har gjorts sedan 2002.

Det är framför allt yngre och kvinnor mer än män som anser att astrologi är en vetenskap. Andelen är sex procentenheter högre jämfört med förra året.

– Resultaten visar att människor har otillräckliga kunskaper om vad vetenskap är. Därför behövs mer av kontakter och möten mellan forskarna och allmänheten, säger Camilla Modéer, generalsekreterare VA.

Förtroendet för forskare vid universitet och högskolor har sakta sjunkit sedan mätningarna startade, men fortfarande har sju av tio stort förtroende för forskare. Inställningen till den vetenskapliga utvecklingen har samtidigt blivit allt positivare. Nära nio av tio menar att den vetenskapliga utvecklingen gjort livet bättre för vanliga människor.

Nio av tio har stor tilltro till forskningens möjligheter att utveckla effektivare och miljövänligare energikällor. Däremot tror bara en liten (men ökande) andel att forskning kan bidra till att minska segregationen i storstäderna.

Sju av tio menar att forskningen har goda möjligheter att öka den ekonomiska tillväxten, vilket är en markant ökning sedan 2005. Sex av tio tror att forskningen har goda möjligheter att bromsa klimatförändringar.

– Forskningsområden som är aktuella i debatten tenderar många tycka är viktiga. De flesta förordar också forskning som människor kan dra direkt nytta av, säger Karin Hermansson, utvecklingschef VA.

Andelen som anser att forskare bara borde syssla med sådant man tror kan ge nyttiga resultat ökar följdriktigt också. Hälften instämmer helt eller till stor del i detta.Forskningsresultat ska bekräftas av andra undersökningar innan de presenteras för allmänheten. Det menar en ökande andel; nu hela nio av tio svenskar. Två av tre anser att det är alltför många larmrapporter i media.

Undersökningen presenteras på VA-dagen den 8 november på Dramatiska institutet i Stockholm. Då diskuteras även VAs studie om hur politiker ser på forskare och utnyttjar forskning. Medverkar gör bl.a. utbildningsminister Lars Leijonborg, finske riksdagsledamoten och Europarådsledamoten Kalevi Olin, ledarskribenterna Helle Klein och Maria Abrahamsson och professorerna Bo Rothstein och Lennart Weibull.

Ta del av rapporten och detaljerad information om VA-dagen på www.v-a.se, eller kontakta:

Camilla Modéer, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, tel: 070-568 80 94 08-791 29 682

Karin Hermansson, utvecklingschef Vetenskap & Almmänhet tel: 070-867 66 77 08-611 30 47

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer. Se även www.v-a.se

Vetenskap & Allmänhet VA Box 5073 102 42 Stockholm Besöksadress Grev Turegatan 14 Tel 08 791 29 00 Fax 08 611 56 23 E-post info[@]v-a.se www.v-a.seBankgiro 5507-7150 Plusgiro 4061185-7 Organisationsnummer 802412-5281

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]