Vetenskapsfest för unga – vulkanutbrott i City

Skapad:

2005-09-19

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Pressmeddelande Stockholm den 19 september 2005

Upplev ett vulkanutbrott, utforska din hjärna och uthärda smärta på spikmattan. Det är några av utmaningarna som vetenskapsfesten Utbrott lockar med fredagen den 23 september. På ungdomsstället Lava i Stockholm erbjuder Vetenskap & Allmänhet ett fyrtiotal programpunkter, alla gratis.

– Syftet är att ge unga chans att möta forskning och forskare på nya och spännande sätt, säger Camilla Modéer, generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet, som koordinerar aktiviteterna under namnet Utbrott.

Vid en vulkanmodell utanför Lava kan just utbrott upplevas. Inne bjuds på mobilspel, robotprogrammering, badbombstillverkning, sudokupussel och vetenskapsshow bland mycket annat. Under ett tiotal cafésamtal kan unga möta forskare och tala om till exempel fetma, depressioner, klimatförändringar – med brittiska Climateprediction.net – och laserljus.

EU-kommissionen har utlyst den 23 september som Forskarnas kväll och runt om i Europa arrangeras hundratals aktiviteter. Tanken är att både lyfta fram forskning som ett möjligt yrkesval och forskaren som person. Trots att det finns mer än en miljon forskare inom EU pratar många människor aldrig med en forskare – och många forskare har mycket lite kontakt med lekmän.

Föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, vill främja dialog, öppenhet och förståelse mellan forskare och allmänheten. VA har tagit initiativ till Utbrott medan 19 organisationer bidrar med innehållet.

– Intresset har varit överväldigande. Vi förberedde oss på att få leta efter forskare som ville medverka, men i stället är det de som hört av sig och bett att få vara med, säger Esther Crooks, projektledare vid VA.

Ungdomar ska lockas till Lava med fri entré, flyers och utskick till Stockholms alla gymnasieskolor. Utbrott har också en egen webbplats: www.utbrott.se med hela programmet, som pågår kl. 14–21.

Medarrangörer är AstraZeneca, Climateprediction.net, Ericsson, Förbundet Unga Forskare, Karolinska Institutet, KK-stiftelsen, KTH, Naturhistoriska riksmuseet, Nobelmuseet, Nobelprize.org, STFI-Packforsk, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Stockholms universitet, Swedish Institute of Computer Science, Tekniska museet, The British Council, Vetenskapens Hus. Vetenskapsrådet och Örebro Universitet.

I Kulturhuset arrangeras även cafésamtal med forskare för en vuxen publik av Stockholms Akademiska Forum.

Esther Crooks, projektledare Vetenskap & Allmänhet, VA tel. 08-611 30 47, 070-727 21 47

Cissi Askwall, kommunikationsansvarig tel. 08-791 30 48, 070-626 44 74

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade2arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer. Se även www.v-a.se

Vetenskap & Allmänhet VA Box 5073 102 42 Stockholm Besöksadress Grev Turegatan 14 Tel 08 791 29 00 Fax 08 611 56 23 E-post info[@]v-a.se www.v-a.se Bankgiro 5507-7150 Plusgiro 4061185-7 Organisationsnummer 802412-5281

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]