Livsmedel, genetik och genteknik

Skapad:

2005-09-28

Senast uppdaterad:

2023-09-08

Konferensrapport

Livsmedel, genetik och genteknik var temat för en populär- och tvärvetenskaplig konferens i Riksdagshuset den 28 september 2005.

Konferensen anordnades av Gentekniknämnden tillsammans med BioteknikForum, Formas, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Vetenskap & Allmänhet, Jordbruksverket, Karita Research, Karolinska Institutet, KTH, Kungl. Vetenskapsakademien, Livsmedelsekonomiska institutet, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket, Rifo – Sällskapet riksdagsmän och forskare, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholm Environment Institute – SEI, Statens veterinärmedicinska anstalt och Vinnova
Rapporten består av en sammanfattande text, skriven av Sören Winge, vetenskapsjournalist. Textens innehåll har faktagranskats och godkänts av föreläsarna samt de personer i auditoriet som är återgivna i texten.

Ytterligare information om forskarnas arbeten kan i många fall hämtas från: National Library of Medicine – PubMed.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]