Därför dialog

Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening och expertorganisation för dialog, kommunikation och samverkan kring forskning. Föreningen utgörs av medlemmarna, som är både individer och organisationer. Vi är övertygade om att dialog är en grundbult i vårt demokratiska samhälle, och en nödvändighet för att forskning ska leda till lösningar på de utmaningar som samhället står inför.

VAs kansli finns i Stockholm men verksamheten är nationell och även internationell.

Ändamål

VAs ändamål är att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Vision

VAs vision är: Vetenskap tillgänglig för alla

VAs mål är att:

  1. Allmänheten har kunskap om vad vetenskap är och möjlighet att engagera sig i forskning.
  2. Forskarsamhället har kunskap om attityder till vetenskap, tillgång till metoder för att kommunicera om forskning, och incitament till dialog och samverkan.
  3. Beslutsfattare tar del av vetenskap, ser värdet av dialog mellan forskning och andra delar av samhället, och agerar därefter.
  4. VA har en framträdande roll som nationell och internationell expertorganisation och som civilsamhällesorganisation med många medlemmar i olika samhällssektorer runt om i Sverige.

VAs verksamhet sker inom fyra områden, som samtidigt är vägar för att nå målen:

  • Kunskapsutveckling genom studier, opinionsundersökningar, utvärdering och omvärldsbevakning
  • Dialog, inkludering och samverkan genom workshops, seminarier, festivaler, samskapande och andra interaktiva format.
  • Kommunikation genom egna och andras kanaler kring VAs och medlemmarnas kunskaper och erfarenheter
  • Påverkansarbete genom skrivelser, remissvar, debattinlägg, krönikor och dialog med beslutsfattare.

VAs långsiktiga strategi:

Vetenskap tillgänglig för alla (pdf-format) fastställd 2021-10-13

Informationsmaterial: