Nytt EU-projekt för att främja jämställdhet i det europeiska forskningsområdet

I juni 2022 gick startskottet för det nya projektet GENDERACTIONplus som koordineras av Centre for Gender and Science, Institute of Sociology vid den tjeckiska Vetenskapsakademin i Prag.

Projektmöte i Prag. Foto: Helen Garrison

Det övergripande målet för GENDERACTIONplus är att bidra till att främja jämställdhet inom det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA), via kompetensutveckling, policyutbyte och samordning, samt strategisk policyrådgivning. Genom dessa aktiviteter kommer projektet att bidra till att stödja policysamordning och integration av jämställdhetsfrågor i det nya ERA. För att genomföra arbetet skapas två samordningsnätverk; ett bestående av representanter för nationella myndigheter och ett med representanter för forskningsfinansierande organisationer.

Projektet kommer att fokusera på fem tematiska områden:

1) Intersektionalitet och inkludering
2) Könsbaserat våld i den akademiska världen
3) Genusdimensionen inom forskning och innovation
4) Övervakning av jämställdhetsåtgärder på medlemsstatsnivå i det nya ERA, inklusive utveckling av en övervakningsmekanism och indikatorer
5) Utveckling av ett system för att övervaka och utvärdera genomförandet och effekterna av jämställdhetsplaner (Gender Equality Plans, GEP) som det huvudsakliga instrumentet för att främja inkluderande institutionella förändringar i det nya ERA. 

– Det är viktigt att jämställdhet fortsätter att vara en av prioriteringarna i det nya europeiska forskningsområdet. Vi har sett stora framsteg på politisk nivå i EU överlag och i vissa europeiska länder under de senaste åren, men vi vet också att vi kan göra mer. Könsbaserat våld och sexuella trakasserier fortsätter att vara ett stort problem, och vi måste utveckla bättre verktyg för att hantera intersektionalitet och mångfald. En annan viktig fråga är övervakningen och utvärderingen av jämställdhetsplaner och deras effekter, eftersom de nu är ett urvalskriterium för finansiering inom Horisont Europa. Det är en fantastisk möjlighet att få vidareutveckla dessa ämnen i ett stort och engagerat europeiskt konsortium som GenderactionPlus, säger projektkoordinator Marcela Linkova, Institutet för sociologi vid tjeckiska Vetenskapsakademin.

Medlemmarna i Genderactionplus konsortium träffades i juni för en kick-off i Prag. Foto: Milan Trieu, 2022

Konsortiet består av 26 organisationer från 21 europeiska länder. VA är en av organisationerna och ansvarar för att utveckla samverkan med civilsamhället, medborgare och intressenter.

– Vi på VA är glada över att få vara en del av detta stora samarbetsprojekt, vars omfattning och ambition har en verklig möjlighet att få avsevärd inverkan på utformning av jämställhetspolicy på både europeisk och nationell nivå. Vi har många års erfarenhet av att jobba med samverkan med det omgivande samhället och med olika intressenter i både nationella och internationella projekt och vi ser fram emot att arbeta nära de andra partnerna för att integrera de aspekterna i projektet, säger Maria Hagardt, Internationell samordnare på VA.

Mer information

Läs mer om projektet på Genderactionplus webbplats eller ta kontakt med Maria Hagardt och Helen Garrison på VA om du vill veta mer.

GENDERACTIONplus finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa GA No. 101058093.


Lägg till en kommentar