Tepåsar berättar hur jorden mår

Hur mycket kan nedgrävda tepåsar lära oss om markhälsa? Massor! Nu bjuder Umeå universitet, Hushållningssällskapet och Vetenskap & Allmänhet in att delta i forskningsprojektet TeaTales (Tepåsar berättar).

Här får du lära dig att mäta och analysera mark- och jordhälsa med en enkel och billig metod och är med och tar fram ett online-verktyg.

Workshoppar

Respektive grupp kommer att träffas online vid tre tillfällen à 90 minuter, under mars–oktober 2022. Varje tillfälle innehåller en föreläsning med inbjuden expert, samtal med forskare samt gruppdiskussioner. Första mötet gästas av Håkan Wallander, professor i markbiologi och miljövetenskap vid Lunds universitet och författare till flera populärvetenskapliga böcker om jord.

Alla deltagare får också material för att själva kunna undersöka markhälsan med hjälp av Tea Bag Index (TBI).

TBI-metoden är enkel: Tepåsar grävs ner i jorden, får ligga några månader, och grävs sedan upp igen. Genom att väga tepåsarna före och efter tiden i jorden går det att dra slutsatser om hur organiskt material bryts ner på just den här platsen.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Fredrik Brounéus, utredare på Vetenskap & Allmänhet.

Om projektet

Tea Tales  pågår från december 2021 till augusti 2023 och är ett samarbete mellan Umeå universitetHushållningssällskapet och den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet. Projektet finansieras av Formas.


Lägg till en kommentar