Grattis Vetenskap & Allmänhet!

Hälsningar till Vetenskap & Allmänhet i samband med föreningens 20-årsjubileum 2022:

Formas

Håll Sverige Rent

Kungliga biblioteket

Sveriges Ingenjörer

Teknikföretagen

Vetenskapsrådet

ABF

Wissenschaft im Dialog

Ifous

Örebro universitet

Linnéuniversitetet

Universitetskanslersämbetet

Malmö universitet

Blekinge Tekniska Högskola

IVA

Naturhistoriska riksmuseet

SMHI

Jönköpings University

Högskolan i Halmstad

SULF

Högskolan i Borås


Lägg till en kommentar