Lena Söderström

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lena Söderström (Föräldraledig)

Projektledare och kommunikatör

Tel: 070-716 06 44
E-post: [email protected]


Jag har fram till min föräldraledighet arbetat som projektledare och nationell samordnare för vetenskapsfestivalen ForskarFredag med aktiviteter över hela Sverige den sista fredagen och lördagen i september. ForskarFredag är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night.

Som en del av ForskarFredag arrangerar VA tävlingen Forskar Grand Prix där jag varit nationell samordnare för deltävlingarna runtom i landet.

För frågor om ForskarFredag 2021 hänvisas till den nya projektledaren Julia Brink.


Lägg till en kommentar