PÅVERKANS- & UTVECKLINGSARBETE

STUDIER

    • VA-barometern – återkommande mätning av den svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare.
    • Vetenskapen i samhället (ViS) – återkommande mätning och fördjupande studier av den svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare i samarbete med SOM-institutet.
    • Internationella jämförelser – analyser av utländska attitydundersökningar

Andra undersökningar:

DIALOGAKTIVITETER

VAs EU-PROJEKT (sammanställning av projekt)