ESOF session: “Scientists need to feel that engagement is important!”

At the Euroscience Open Forum in Dublin, VA (Public & Science) organised a well-attended session on the theme of communication between scientists and the public. The conclusions drawn from the session included the need for clear incentives and for scientists to feel that engagement is important in order to be willing to engage with the public.

Läs mer


Forsknings­baserad kunskap i svensk förvaltning

VA-rapport 2012:4

Sveriges statsförvaltning behöver forskningsbaserad och högkvalitativ kunskap. Men hur kunskapsinhämtningen sker, vem som genomför den och hur den används och sprids varierar mycket mellan myndigheterna. Det visar studien Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning som VA genomfört inom ramen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Agenda för forskning.

Läs mer


ESOF-session: ”Forskarna måste känna att samverkan är viktigt!”

Vid Euroscience Open Forum i Dublin arrangerade VA en välbesökt session på temat kommunikation mellan forskare och allmänhet. Några av slutsatserna var att det krävs tydliga incitament och att forskare känner att samverkan är viktigt för att de ska vilja samverka med allmänheten.

Läs mer


Motivators for public engagement – ESOF round table

“Engagement should tap into a scientist’s core values”. “Bad engagement is worse than no engagement at all”. “The whole culture of science and society needs to be changed so each fully appreciates the other”. These were some of the views expressed when VA (Public & Science) organised a dialogue session on how to motivate scientists to engage with the public during the EuroScience Open Forum in Dublin on 15 July.

Läs mer


Almedalsdialog om förtroendet för forskning

Förtroendet för forskare och forskning har minskat det senaste decenniet. Dessutom blir skillnaderna i attityder mellan hög- och lågutbildade allt större. Vad det beror på och vad man kan göra åt det diskuterades vid VAs dialogseminarium den 4 juli 2012 i Visby.

Läs mer


Almedalsdialog om förtroendet för forskning

Referat av Almedalsseminarium 2012

Förtroendet för forskare och forskning har minskat det senaste decenniet. Dessutom blir skillnaderna i attityder mellan hög- och lågutbildade allt större. Vad det beror på och vad man kan göra åt det diskuterades vid VAs dialogseminarium den 4 juli i Visby 2012.

Läs mer


Scientific culture in Sweden – A report prepared for the PLACES EC FP7 project

VA report 2012:3

This report describes the scientific culture in Sweden, focusing on the place of science in society and scientific culture in local policies. Some of the main science centres, museums and science events in Sweden are also described.

Läs mer