British public select focus of £10 million UK science prize

Antibiotic resistance has been selected by the British public to be the focus for a £10m prize and the societal challenge they most want solved. The Longitude Prize is a science and technology competition being run by NESTA, the UK’s innovation foundation and funded by the Technology Strategy Board, the UK’s innovation agency.

Läs mer


Should science always be open? – Report from an ESOF seminar

What can you gain from opening up your data? What is the balance between benefits and concerns in relation to openness to knowledge and data? Does openness pose risks for privacy and patients?

Läs mer


Fuskande forskare föröder inte förtroendet

De som regelbundet tar del av nyheter om forskning är mer positiva till forskare och forskning. Sambanden mellan förtroende, medierapportering och forskningsfusk har undersökts i en ny studie som presenterades och diskuterades vid VAs dialogseminarium i Visby den 1 juli 2014.

Läs mer


Kvalitet och samverkan – nya modeller för resursfördelning till svenska lärosäten

Vetenskapsrådet presenterar i dagarna ett förslag på hur fördelningen av statliga medel till svenska lärosäten kan göras på basis av forskningens kvalitet och relevans för samhället. Samtidigt kommer VINNOVA med sitt förslag till modell för värdering av lärosätens samverkan med samhället. Även denna modell ska användas som grund för tilldelning av anslag.

Läs mer


Interview with Cissi Askwall, Secretary General, Vetenskap & Allmänhet, VA (Public & Science)

Attitudinal surveys, public engagement activities and media workshops are just some of the work carried out by VA (Public & Science). Read more about VA and science communication in Sweden in an interview with VA’s Secretary General, Cissi Askwall.

Läs mer


Swedish students debate resolutions for a more sustainable future

How does Stockholm need to change to meet the demands and challenges of the future? Driverless electric cars and better recycling facilities were some of the proposals in resolutions developed by a group of Swedish pupils and passed in a student parliament held in April 2014. The parliament’s final debate took place in the debating chamber of the County Hall in Stockholm, where the resolutions were handed over to Per Ankersjö, the Vice-Mayor for Environment at the City of Stockholm.

Läs mer


Motioner för morgondagen – studentparlamentet har talat

Hur ska Stockholm förändras för att möta framtidens krav och utmaningar? Förarlösa elbilar och bättre återvinning fanns med bland förslagen i de framröstade motionerna i Thorildsplans gymnasiums studentparlament. Parlamentets slutdebatt ägde rum i Landstingssalen i Landstingshuset i Stockholm, där motionerna överlämnades till stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö.

Läs mer


Studentparlamentet – lång dags färd mot debatt

Tänka fritt är stort men tänka rätt är större – det kanske mest kända citatet av den svenske filosofen, diktaren och samhällsdebattören Thomas Thorild (1759–1808) är gåtfullt och provocerande. Vad är fritt, vad är rätt? Thorild var på sin tid en omstridd man, han var bland annat för tryckfrihet och mot ståndsuppdelningen i riksdagen. Han hade därtill avancerade åsikter om jämställdhet, och motsatte sig att kvinnor sågs som kön i första hand och personer i andra hand. I Stockholm är Thorildsplan uppkallad efter honom. Och på Thorildsplans gymnasium pågår denna gråkalla onsdag den andra dagen av en tre dagar lång övning i att tänka både fritt och rätt: det handlar om det svenska bidraget till ett stort europeiskt projekt – ett studentparlament om städernas framtid.

Läs mer