Dialog, Digitalisering, Delaktighet – VA-dagen 2016 om öppen vetenskap

Öppen vetenskap handlar både om hur forskning görs tillgänglig och om hur den bedrivs. På årets VA-dag diskuterades vad öppen vetenskap innebär i praktiken, och hur vi ska få till det i Sverige.

Läs mer


Nobelpristagare, virtual reality och konstgjord spindeltråd på ForskarFredag 2016

I fredags genomfördes årets ForskarFredag på rekordmånga platser i Sverige. På 31 orter träffades 472 forskare, skolklasser och intresserad allmänhet för samtal och spännande aktiviteter.

Läs mer


REFERAT: Kan vi lita på forskningen?

Bakom ett forskningsresultat finns en lång process. Från hypotes via experiment till resultat och deras tolkning. Forskarna Marie Wiberg och Jonas Olofsson, ledamöter i Sveriges unga akademi, valde därför att diskuterade om och hur vi kan lita på forskningen under ett välbesökt vetenskapscafé under Almedalsveckan 2016.

Läs mer


Allmänhet och vetenskap i naturvårdens tjänst

VA:s verksamhetsutvecklare Karin Larsdotter gav en presentation om ansvarsfull forskning och innovation, RRI, vid Flora- och faunavård, en årlig konferens i regi av Artdatabanken vid SLU i Uppsala den 19 april 2016. Hon lyfte fram vikten av samverkan och dialog mellan forskare och andra samhällsaktörer i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden.

Läs mer


Building bridges in science communication. Report on VA’s experiences at PCST in Turkey

Istanbul was the host city for the 14th global PCST science communication conference that took place between 26 and 28 April 2016. The conference gathered some 300 delegates from 40 countries to discuss a wide range of issues in science communication practice, training and research. This year VA (Public & Science) contributed three engaging sessions to the programme on citizen science, factors influencing public confidence in science and ways of influencing Horizon2020, respectively.

Läs mer


VA calls for more incentives to strengthen science-society interaction in Sweden

VA was one of the organisations especially invited to a hearing organised by the Committee on Education in the Swedish Parliament in March 2016. The purpose was for the MP’s to get input for the upcoming research bill which the Swedish Government is expected to present to the parliament in October. VA’s Secretary General Cissi Askwall presented the organisation’s suggestions for how best to promote and strengthen science-society interaction in Sweden. The suggestions have also been sent to the Ministry of Education and Research.

Läs mer


Summary of VA’s submission to the 2016 Swedish Research Bill

Every four years the Swedish government undertakes a wide consultation on policy needs to inform the Research Bill. Here is a summary of VA’s input to the consultation outlining its views on research and innovation that was submitted to the Ministry of Education and Research on 2 November 2015.

Läs mer


How can research meet contemporary societal challenges? Event summary

In order to solve the major societal challenges, there must be collaboration between researchers, civil society, industry, the public sector and the public during the whole of the research and innovation process. The concept of Responsible Research and Innovation, RRI, was launched by the European Commission as a key element of the Horizon 2020 research programme. But what does it mean in practice, and how do we achieve it in Sweden?

Läs mer


Referat: Så kan forskningen möta samtida samhällsutmaningar

För att angripa de stora samhällsutmaningarna behövs bred samverkan mellan forskare, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor – och allmänheten – under hela forsknings- och innovationsprocessen. Begreppet ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation), RRI, har lanserats av EU-kommissionen som ett nyckelbegrepp i forskningsprogrammet Horisont 2020. Men vad innebär det i praktiken, och hur får vi till det i Sverige?

Läs mer