Fullsatt science café om livsstil och matvanor

Hur mycket behöver man röra på sig för att det ska ge effekt? Är det bra eller dåligt med light-drycker? Varför ger olika läkare olika råd om kost? Dessa frågor och mycket mer diskuterades på Riksdagens första vetenskapscafé den 24 april med VA som medarrangör.

Läs mer


Ett decennium av dialog – rapport från VAs jubileumsfirande

Denna dokumentation finns även som pdf här.

Gerberor i Vetenskap & Allmänhets färger gult och orange prydde både Färgfabriken i Liljeholmen och jubileumsskriften när föreningen firade sina första tio år den 21 mars 2012.

Läs mer


Lyft fram samverkansförebilder! – VAs inspel till forskningspropositionen

Pressmeddelande 120131

Stimulera samverkan och kunskapsflöde mellan forskning och samhälle! Det är huvudbudskapet i Vetenskap & Allmänhets, VAs, inspel till Utbildningsdepartementet inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Läs mer


RRI: the Future of Science and Society in Europe

Excellent science, competitive industries and a better society are the ambitious aims of Horizon 2020, the new European framework programme for research and innovation. With a budget of €80 billion, Horizon 2020 sets out to solve some of the most challenging problems facing European society. An obvious question for VA and many others is ’how will European society be fully engaged and consulted in this process?’.

Läs mer