Prize recognises scientists who stand up for science

In today’s society, scientists don’t just need to tell the public about their research. They must also be able to defend it, particularly if the research has social implications and is of high public interest. This is what a recently launched UK prize acknowledges.

Läs mer


Forskarna måste kommunicera

Nedanstående debattartikel publicerad i UNT den 18/7 2013.

Forskningen är inte längre okritiskt hyllad och helig. Vetenskapsjournalisterna blir färre och reportrarnas kompetens sämre. Forskare behöver ta öppenhet och dialog med omgivande samhälle på stort allvar, skriver Cissi Askwall och Agneta Bladh.

Läs mer


Utbildning + forskning = sant? – referat från VA-dagen 2013

Hur kan vi stärka samverkan mellan forskning och skola? Vad krävs för att skapa en utbildning på vetenskaplig grund?

Läs mer


Utbildning + Forskning = sant? VA-dagen 2013

Hur kan vi stärka samverkan mellan forskning och skola? Vad krävs för att skapa en utbildning på vetenskaplig grund? Det var ett par av frågorna som diskuterades på VA-dagen den 23 september i Stockholm. Drygt 200 personer hade samlats för att ta del av och samtala kring Vetenskap & Allmänhets studie Skolans syn på vetenskap.

Läs mer


Forskare och journalister i dialog

När moderatorn Carl Johan Sundberg bad forskarna att prata med varandra om sina förväntningar på dialogseminariet forskning – media höll taket på att lyfta. Det var när de fyra forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA gemensamt med VA bjöd in till möte och erfarenhetsbyte mellan forskare och journalister. Tillsammans fyllde de den 27 augusti Wallenbergssalen på Karolinska Institutet.

Läs mer


Forskare behöver förstå hur media funkar

Vid konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan höll VA ett seminarium om hur media fungerar. Jonas Stier, professor vid Mälardalens högskola och nyhetschef Lena Michanek från Eskilstuna-Kuriren berättade om sina erfarenheter.

Läs mer