Var tillgänglig – och våga tycka!

Forskare som är tillgängliga, som bidrar med sin kunskap även utanför det egna kärnområdet och som vågar tycka – det stod högst på journalisternas önskelista vid seminariet Möt media på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala den 16 september 2014. Ett 70-tal forskare från Uppsala universitet och SLU samtalade då med journalister och medievana forskarkollegor.

Läs mer


Fifty shades of deceit – ESOF session on public perception of research misconduct

How research misconduct is reported is critically dependent on the relationship between science and the media. Does media coverage impact public confidence in research? How does the scientific community deal with research misconduct?

Läs mer


Fuskande forskare föröder inte förtroendet

De som regelbundet tar del av nyheter om forskning är mer positiva till forskare och forskning. Sambanden mellan förtroende, medierapportering och forskningsfusk har undersökts i en ny studie som presenterades och diskuterades vid VAs dialogseminarium i Visby den 1 juli 2014.

Läs mer


Misconduct and confidence – a media analysis

Does media coverage of research misconduct affect public confidence in science and scientists? This is the question that VA (Public & Science) has been investigating, together with the SOM (Society Opinion Media) Institute at the University of Gothenburg.

Läs mer


New VA study reveals negative news about research is better than none

Does media coverage of research misconduct affect public confidence in science and scientists? A new study by Vetenskap & Allmänhet (Public & Science) and the SOM (Society Opinion Media) Institute at Gothenburg University suggests that this is not the case. However, people who regularly read a daily newspaper or watch news on the TV do have a more positive view of research.

Läs mer


Dåliga nyheter bättre än inga nyheter – högre förtroende för forskning hos flitiga tidningsläsare

Pressmeddelande 140623

Minskar allmänhetens förtroende för forskning och forskare till följd av medias rapportering om forskningsfusk? En ny undersökning av Vetenskap & Allmänhet, VA, och SOM-institutet vid Göteborgs universitet tyder på att så inte är fallet. Däremot har de som regelbundet tar del av nyheter i morgontidningar eller tv-sändningar en mer positiv bild av forskning.

Läs mer


Interview with Cissi Askwall, Secretary General, Vetenskap & Allmänhet, VA (Public & Science)

Attitudinal surveys, public engagement activities and media workshops are just some of the work carried out by VA (Public & Science). Read more about VA and science communication in Sweden in an interview with VA’s Secretary General, Cissi Askwall.

Läs mer


Forskare och media lärde känna varandra

Forskare har ofta rollen som antingen förmedlare eller expert i media. Mycket ovanligare är att forskare är granskningsobjekt, åtminstone i svenska medier. Det menade forskaren Mathias Osvath på seminariet Lär känna media vid Lunds universitet den 9 april.

Läs mer