VA-ledamöter i regeringens forskningsberedning

Björn O. Nilsson, VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), och Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, är två av 17 ledamöter i regeringens nyutnämnda forskningsberedning. Båda är styrelseledamöter i Vetenskap & Allmänhet.

Läs mer


New Swedish report looks at links between media reporting of science and public confidence

Press Release 9 December 2014.

For a majority of the Swedish population, the mass media is the most important source of information about research. When public confidence in scientists and research dipped for a couple of years around 2010, the Swedish organisation VA (Public & Science), together with the SOM Institute at the University of Gothenburg, decided to investigate whether the way the media reports science could be one reason for this decline in confidence.

Läs mer


Scientists awarded for tackling controversial issues

The 2014 John Maddox Prize for Standing up for Science has been awarded to Dr David Robert Grimes, a physicist at the University of Oxford, and Dr Emily Willingham, a science journalist in the US, in recognition of their work to confront misinformation and tackle controversial subjects.

Läs mer


Förnuft och känsla – rapport från VA-dagen 2014

Ansvarsfull forskning och innovation, eller som det heter på engelska ”Responsible research and innovation”, RRI, är ett koncept som genomsyrar EU:s forskningsramverk Horisont 2020. Titeln på VA-dagen 2014 ville fånga RRI i tre korta ord: Förnuft och känsla. Läs mer


Fusk och förtroende – om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning

Pressmeddelande 141016

Ny rapport från Vetenskap & Allmänhet och SOM-institutet

För en majoritet av Sveriges befolkning är massmedia den viktigaste källan för information om forskning. När allmänhetens förtroende för forskning och forskare under ett par år kring 2010 dalade beslutade Vetenskap & Allmänhet och SOM-institutet att undersöka om medierapporteringens inriktning kunde vara en orsak till det sjunkande förtroendet.

Läs mer


Fusk och förtroende – ny rapport om mediers forskningsbevakning och allmänhetens förtroende

För de flesta svenskar är massmedia den viktigaste källan för information om forskning. En ny rapport tittar närmare på hur allmänhetens förtroende för forskning och forskare påverkas av mediernas bevakning av vetenskap.

Läs mer