Skolklasser forskar om sin ljudmiljö

Vad är egentligen akustik? Finns det en koppling mellan ljudmiljö och inlärning? Har nya skolor bättre akustik än gamla? I höst kan tusentals svenska elever vara med i en forskningsstudie om akustik.

Läs mer


Upptäck, undra och upplev! – ForskarFredag på 22 orter

Nedräkningen till Sveriges mest spridda vetenskapsfestival har startat. I år erbjuds rekordmånga möjligheter att prova på forskning och möta forskare den 24 september.

Läs mer


Svenska klassrum har bäst luft

Svenska skolor har lägst halter av koldioxid i inomhusluften. Det visar ForskarFredags massexperiment där tusentals elever i Skandinavien mätt luftkvaliteten i sina klassrum.

Läs mer