ESOF-session: ”Forskarna måste känna att samverkan är viktigt!”

Vid Euroscience Open Forum i Dublin arrangerade VA en välbesökt session på temat kommunikation mellan forskare och allmänhet. Några av slutsatserna var att det krävs tydliga incitament och att forskare känner att samverkan är viktigt för att de ska vilja samverka med allmänheten.

Läs mer


Motivators for public engagement – ESOF round table

“Engagement should tap into a scientist’s core values”. “Bad engagement is worse than no engagement at all”. “The whole culture of science and society needs to be changed so each fully appreciates the other”. These were some of the views expressed when VA (Public & Science) organised a dialogue session on how to motivate scientists to engage with the public during the EuroScience Open Forum in Dublin on 15 July.

Läs mer


Almedalsdialog om förtroendet för forskning

Förtroendet för forskare och forskning har minskat det senaste decenniet. Dessutom blir skillnaderna i attityder mellan hög- och lågutbildade allt större. Vad det beror på och vad man kan göra åt det diskuterades vid VAs dialogseminarium den 4 juli 2012 i Visby.

Läs mer


Scientific Culture and its place in Swedish Society

Scientific culture in Sweden in relation to policy decisions and economic success is the subject of a new report by VA. Part of the EU-funded PLACES project, this report takes an in-depth look into how local and national policies have influenced science, research and innovation in Sweden today and over the last decades.

Läs mer


Scientific culture in Sweden – A report prepared for the PLACES EC FP7 project

VA report 2012:3

This report describes the scientific culture in Sweden, focusing on the place of science in society and scientific culture in local policies. Some of the main science centres, museums and science events in Sweden are also described.

Läs mer


Stress & the City – Science & Society 2012

Allt fler bor allt trängre, i allt större städer. Hur påverkas människan av det höga tempot i dessa miljöer? Och vad säger hjärnforskningen om hur vi klarar att leva i en stressig storstad? Det var frågor som dryftades vid Science & Society-seminariet, som inledde Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 25 april.

Läs mer


Skolbarn hjälper forskare undersöka risker

Pressmeddelande 120514

Vilka risker upplever barn och ungdomar i sin vardag? Det söker forskare nu hjälp att kartlägga! Barnen får själva fotografera situationer, platser eller föremål som de upplever som riskfyllda. Dessa tusentals bilder kommer att analyseras som en del i vetenskapsfesten ForskarFredag.

Läs mer


Skolbarn hjälper forskare undersöka risker

Vilka risker upplever barn och ungdomar i sin vardag? Det söker forskare nu hjälp med att kartlägga! Barnen får själva fotografera situationer, platser eller föremål som de upplever som riskfyllda. Dessa tusentals bilder kommer att analyseras som en del i vetenskapsfesten ForskarFredag.

Läs mer