REFERAT: Kan vi lita på forskningen?

Bakom ett forskningsresultat finns en lång process. Från hypotes via experiment till resultat och deras tolkning. Forskarna Marie Wiberg och Jonas Olofsson, ledamöter i Sveriges unga akademi, valde därför att diskuterade om och hur vi kan lita på forskningen under ett välbesökt vetenskapscafé under Almedalsveckan 2016.

Läs mer


Allmänhet och vetenskap i naturvårdens tjänst

VA:s verksamhetsutvecklare Karin Larsdotter gav en presentation om ansvarsfull forskning och innovation, RRI, vid Flora- och faunavård, en årlig konferens i regi av Artdatabanken vid SLU i Uppsala den 19 april 2016. Hon lyfte fram vikten av samverkan och dialog mellan forskare och andra samhällsaktörer i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden.

Läs mer


VA calls for more incentives to strengthen science-society interaction in Sweden

VA was one of the organisations especially invited to a hearing organised by the Committee on Education in the Swedish Parliament in March 2016. The purpose was for the MP’s to get input for the upcoming research bill which the Swedish Government is expected to present to the parliament in October. VA’s Secretary General Cissi Askwall presented the organisation’s suggestions for how best to promote and strengthen science-society interaction in Sweden. The suggestions have also been sent to the Ministry of Education and Research.

Läs mer


Swedes’ trust in researchers remains high despite Macchiarini affair

Despite the Swedish public being aware of the extensive media coverage about the researcher Paolo Macchiarini, trust in researchers remains high, according to a new survey conducted by the Swedish non-profit association Vetenskap & Allmänhet, VA (Public & Science).

Läs mer


Swedes’ trust in research on the rise again

The Swedish public’s trust in researchers at universities is rising. 84 percent say that they have fairly or very high trust, compared with 74 percent in the previous year. Nine out of ten Swedes believe it is important for the public to be involved in research and more than half would like personally to get involved, particularly in health research. These are some of the findings from the annual VA Barometer conducted by Swedish non-profit organisation VA (Public & Science).

Läs mer


Ökat förtroende för forskare vid lärosäten – referat från VA-barometerseminariet 2015

TV och tidningar är de dominerande källorna för vetenskapsnyheter. Allmänheten har större förtroende för vetenskapsjournalister än för nyhetsjournalister. Det är några av resultaten i Vetenskap & Allmänhets senaste VA-barometer som presenterades och diskuterades vid ett seminarium den 16 december.

Läs mer