En del av VAs påverkansarbete är att skriva remissvar och andra skrivelser.

Vi inbjuds ofta att svara på remisser inom frågor som rör våra intresseområden.

Vid frågor, kontakta Cissi Askvall, generalsekreterare på VA.

Senaste skrivelser och remissvar:


| Vetenskap & Allmänhet

VA om kvalitetsutvärdering av forskarutbildning

Vetenskap & Allmänhet, VA, har svarat på en remiss från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, om hur utbildning på forskarnivå ska kvalitetsutvärderas. I svaret berör vi framför allt de frågor som är relevanta utifrån vårt uppdrag att främja dialog och öppenhet mellan forskning och det omgivande samhället.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Så bidrar Sverige och VA till EU:s tillväxt

För andra året i rad har VA sammanställt hur föreningen bidrar till målsättningarna i EU:s tillväxtagenda 2020. Skrivelsen är en bilaga till Sveriges reformprogram som regeringen nyligen sänt till EU-kommissionen. VA är en av flera aktörer i civilsamhället som medverkat.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VAs bidrag till regeringens återrapportering om Europa 2020

VA har getts möjlighet att skicka in ett bidrag till regeringens återrapportering av arbetet med att uppfylla målen för EU2020-strategin. I detta bidrag till Statsrådsberedningen redogör VA för de delar av föreningens verksamhet som kan tjäna som ”goda exempel” på aktiviteter som bidrar till att uppfylla målen i EU2020-strategin.

Läs vidare