En del av VAs påverkansarbete är att skriva remissvar och andra skrivelser.

Vi inbjuds ofta att svara på remisser inom frågor som rör våra intresseområden.

Vid frågor, kontakta Cissi Askvall, generalsekreterare på VA.

Senaste skrivelser och remissvar:


| Vetenskap & Allmänhet

VA’s response to the EC’s call for evidence on Next-generation altmetrics

The EC call on Next-generation altmetrics invited stakeholders across Europe to share insights and evidence to inform the work of its Open Science Policy Platform and a new expert group whose role is to advise on the role of metrics and altmetrics in the development of its agenda for open science and research. Here is VA’s response to the call for evidence.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA responds to Horizon 2020 consultation on SwafS work programme

Before presenting new political initiatives or new legislative proposals the EU Commission often holds an open consultation where citizens and organisations are invited to submit their views on a particular matter. The consultation on the Horizon 2020 Science with and for Society Work Programme aims at obtaining ”views and contributions from a broad constituency on the potential strategy and priorities of the ‘Science with and for Society’ Work Programme for the period 2018-2020.” VA’s answer to the consultation was submitted in early June 2016.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets yttrande över EU på hemmaplan

VA har lämnat synpunkter på betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) med förslag till insatser för att främja insyn, delaktighet och inflytande för svenska individer och aktörer när det gäller EU-relaterade frågor.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA bidrar till Europa 2020-strategin

Ett bidrag från Vetenskap & Allmänhet finns med i årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen nu överlämnat till EU-kommissionen. Vi lyfter fram den påverkansplattform som VA samordnar i Sverige och några andra exempel på hur vi arbetar för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA svarar på remiss om homeopatiska läkemedel

VA har lämnat synpunkter på Läkemedelsverkets redovisning av myndighetens regeringsuppdrag om homeopatiska läkemedel. Synpunkterna fokuserar på de områden som har närmare anknytning till VAs ändamål och verksamhet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VAs bidrag till regeringens återrapportering om Europa 2020

VA har getts möjlighet att skicka in ett bidrag till regeringens återrapportering av arbetet med att uppfylla målen för EU2020-strategin. I denna skrivelse till Statsrådsberedningen redogör VA för de delar av föreningens verksamhet som kan tjäna som ”goda exempel” på aktiviteter som bidrar till att uppfylla målen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA om kvalitetsutvärdering av forskarutbildning

Vetenskap & Allmänhet, VA, har svarat på en remiss från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, om hur utbildning på forskarnivå ska kvalitetsutvärderas. I svaret berör vi framför allt de frågor som är relevanta utifrån vårt uppdrag att främja dialog och öppenhet mellan forskning och det omgivande samhället.

Läs vidare