AllThings.bioPRO

Samskapande om bioekonomi

EU-projektet AllThings.bioPRO vill öka intresset och engagemanget för bioekonomi i samhället. Projektet ska ta fram ett utbildningsspel om bioekonomi som ska öka allmänhetens medvetenhet och dialogen med bioekonomins intressenter. VA är en av tolv organisationer i det tre år långa projektet som startade i september 2020.

Nu kan du testspela Mission Bio Hero på engelska!

Nu finns en Beta-version av spelet Mission Bio Hero på Apple App Store! Testa spelet idag och hjälp oss att göra slutversionen ännu bättre genom att berätta vad du tycker via formuläret nedan (OBS på engelska).

Så här laddar du ner spelet:

För att testspela Mission Bio Hero på iPhone eller iPad laddar du enkelt ner Testflight via Apple App Store, antingen genom den här länken eller genom att söka på ”Testflight” i App Store.

Därefter klickar du HÄR för att ladda ner Mission Bio Hero och testa spelet!

Berätta vad du tycker om spelet här!

Utbildningsspelet är ett så kallat ”serious game”. Det ska utbilda en bred allmänhet om bioekonomi samtidigt som det samlar in allmänhetens funderingar, åsikter och idéer om den. Dessa ska sedan hjälpa olika intressenter inom bioekonomin att möta konsumenters förväntningar och krav.

Allthings.bioPRO kommer att samverka och samskapa lokalt med intressenter, gamers och allmänheten för att utveckla innehållet i spelet.


Projektet rör fyra aspekter av bioekonomi:

  • biobaserade matförpackningar
  • hållbart mode och textilier
  • hållbara och biobaserade produkter för barn och skolor
  • jobb och utbildning inom bioekonomi.

VA är med och utvecklar spelområdet kring hållbart mode och textilier tillsammans Fashion for Good BV i Nederländerna. Vi kommer att bjuda in intressenter och allmänhet att vara med och skapa det nya spelet. Vill du vara med?

Faktablad på svenska:

Samskapande (Co-creation)

Samskapande så kallad co-creation, är kärnan i det EU-finansierade projektet Allthings.bio.

Samskapande är en viktig del i öppen vetenskap, dialog och att över gå till ansvarsfull forskning och innovation, kallat RRI – Responsible research and innovation på engelska. Begreppet genomsyrar EU:s forskningsramverk och handlar i korthet om att forskning och innovation ska bedrivas med samhällets behov och utmaningar i fokus.

För att maximera relevansen använder projektet på detta sätt samskapande aktiviteter för att lära av slutanvändarna, intressenter och för att möta framtidens hållbara förväntningar och behov. Se film nedan:

Projektpartners:

Mer information om Allthings.Bio


Twitter: @AllThings_BioFacebook: @AllThingsBioLinkedIn: @allthingsbio 

Läsa mer på projektets webbplats.

AllThing.bioPRO startade i september 2020 och avslutas i augusti 2023. Det finansieras av the Bio Based Industries Joint Undertaking under EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, GA No 887070.Läs det senaste om projektet

Learning by playing: AllThings.Bio turns people into bio-heroes

AllThings.bioPRO has now released a game and an application designed to help people of all ages to improve their sustainable behaviours and become ambassadors for change. The project is now… Läs mer

Skapad:

2022-11-04 |

Uppdaterad:

2023-02-16 |

Kategorier:

Alltings.BioPRO, Bioeconomy, EU-projekt, Nyheter

Spela spel och lär dig mer om bioekonomi 

Kan ett spel lära dig mer om bioekonomi, hur du gör rätt val i vardagen och hur du kan ändra din livsstil för ett hållbarare samhälle? I EU-projektet Allthings.BioPRO utvecklas… Läs mer

Skapad:

2021-12-16 |

Uppdaterad:

2023-01-13 |

Kategorier:

Alltings.BioPRO, EU-projekt, Nyheter

A brand new set of factsheets to learn more about the bioeconomy

The four mission themes bio-based food packaging, sustainable fashion and textiles, bio-based products for kids and schools and jobs and careers in the bioeconomy, are the focus of the Allthings.bioPRO… Läs mer

Skapad:

2021-04-20 |

Uppdaterad:

2023-02-16 |

Kategorier:

Alltings.BioPRO, Bioeconomy, EU-projekt, News articles, Nyheter

Bioeconomy? Easy as can be with AllThings.Bio

The bioeconomy can transform our day-to-day lives in a multitude of aspects: from the way we pack our food, to the clothes we decide to buy and wear. Knowing the… Läs mer

Skapad:

2021-03-15 |

Uppdaterad:

2023-02-16 |

Kategorier:

Alltings.BioPRO, Bioeconomy, EU-projekt, News articles
Läs alla inlägg

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]

Lotta W Tomasson

Tel 070-728 97 20

[email protected]