Politiker har stort inflytande på allmänhetens attityder och beteenden. Hur politiker ser på kunskap, vetenskap och vetenskapens roll i samhället påverkar. En aktiv dialog mellan politiker och forskare har betydelse.

politiker
Mikael Damberg (S), Åsa Romson (MP) och Peter Honeth (FP) i samtal på VAs 10-årsjubileum 2012.

• Partiernas valmanifest 2018

Som en del av kampanjen #Hurvetdudet? så genomfördes en undersökning av alla riksdagspartiers valmanifest inför valet 2018.

• Forskning i valet 2010 – Är forskning en valvinnare?

Strax efter valet 2010 frågade vi allmänheten hur viktiga frågor om forskning och innovation var för dem när de valde vilket parti de skulle rösta på i riksdagsvalet. Vi granskade också partiernas valmanifest med sökljus på ord som forskare forskning och vetenskap.

• Politik och Vetenskap – 2006:5

VA genomförde 2006 en studie i fyra delar av politikers relation till vetenskapen: en intervjuundersökning av riksdagsledamöters och kommunpolitikers attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskare (2006:2), en analys av det vetenskapsrelaterade innehållet i de politiska partiernas egna tidskrifter (2006:3), en bok där politiker och forskare själva utvecklar sin syn på den inbördes relationen (2006:4, Kunskapsbiten), samt en litteraturstudie (2006:8). I intervjuundersökningen ingick ett specialurval ledamöter i Stockholms stads fullmäktige (redovisas i VA-rapport 2006:7).

För en överblick över de huvudsakliga resultaten, ta del av en sammanfattning av alla delar i studien.

Resultaten från politikerstudien 2006 har presenterats och diskuterats vid seminarier under Almedalsveckan i Visby liksom vid VA-dagen 2006.

 

Senaste om detta:


| Vetenskap & Allmänhet

Politikers syn på Vetenskap

Rapport 2006:2

I denna skrift presenteras resultatet av VAs intervjuundersökning av riksdagsledamöters och kommunpolitikers attityder och uppfattningar om vetenskap och forskare.

Läs vidare