All undervisning i Sverige ska vila på vetenskaplig grund. Det fastslås i skollagen från år 2010. Men hur fungerar det i praktiken enligt skolan själv? Hur kan vi stärka samverkan mellan forskning och skola? Vad krävs för att skapa en utbildning på vetenskaplig grund? Ett sätt att öka vetenskapligheten i skolans undervisning är att samverka med forskare.

VA ordnar aktiviteter för samverkan lärare/skolan och forskare och genomför studier om skolvärldens syn på forskning och kontakter med forskare. Här hittar du några projekt.


SKOLA MÖTER VETENSKAP

Skolvärldens syn på forskning och kontakter med forskare.

NYHETSVÄRDERAREN

Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medier. I projektet samarbetar forskare, lärare och elever för att tillsammans utveckla ett verktyg för undervisning i källkritik.

FORSKARFREDAG

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I hela Europa anordnas aktiviteter som visar hur roligt forskning är och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. I Sverige har ForskarFredag arrangerats sedan 2006 och samordnas av Vetenskap & Allmänhet tillsammans med Vinnova och Vetenskapsrådet. Målgruppen är allmänheten men med särskilt fokus på barn och ungdomar.

MASSEXPERIMENT

Varje år sedan 2009 har tusentals svenska elever i alla åldrar hjälpt forskare med riktig forskning i ForskarFredags massexperiment. Massexperimenten skapar värdefulla kontakter mellan forskare och skolan, ger elever insikt i vetenskaplig metod och bidrar till förståelse för hur forskning fungerar. Detta projekt är ett exempel på medborgarforskning, eller citizen science där forskare och icke-forskare tar fram ny kunskap tillsammans.

Utvalda inlägg:


| Vetenskap & Allmänhet

Lyckade möten mellan forskare och elever

Utvärdering: Skola möter vetenskap

Skola möter vetenskap är ett samarbetsprojekt mellan VA och Forskningsnätet Skåne (FS) som startade 2012. Projektet utvecklar nya metoder för att skapa möten mellan forskare och elever i gymnasieskolor i Skåne. En utvärdering av metoderna presenterades och diskuterades under ett seminarium i Malmö den 10 mars.

Läs vidare