All undervisning i Sverige ska vila på vetenskaplig grund. Det fastslås i skollagen från år 2010. Men hur fungerar det i praktiken enligt skolan själv? Hur kan vi stärka samverkan mellan forskning och skola? Vad krävs för att skapa en utbildning på vetenskaplig grund? Ett sätt att öka vetenskapligheten i skolans undervisning är att samverka med forskare.

VA ordnar aktiviteter för samverkan lärare/skolan och forskare och genomför studier om skolvärldens syn på forskning och kontakter med forskare. Här hittar du några projekt.


SVINNKOLLEN

Ett medborgarforskningsprojekt för att minska matsvinn i skolor med hjälp av AI.

SKOLA MÖTER VETENSKAP

Skolvärldens syn på forskning och kontakter med forskare.

NYHETSVÄRDERAREN

Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medier. I projektet samarbetar forskare, lärare och elever för att tillsammans utveckla ett verktyg för undervisning i källkritik.

FORSKARFREDAG

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I hela Europa anordnas aktiviteter som visar hur roligt forskning är och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. I Sverige har ForskarFredag arrangerats sedan 2006 och samordnas av Vetenskap & Allmänhet tillsammans med Vinnova och Vetenskapsrådet. Målgruppen är allmänheten men med särskilt fokus på barn och ungdomar.

MASSEXPERIMENT

Varje år sedan 2009 har tusentals svenska elever i alla åldrar hjälpt forskare med riktig forskning i ForskarFredags massexperiment. Massexperimenten skapar värdefulla kontakter mellan forskare och skolan, ger elever insikt i vetenskaplig metod och bidrar till förståelse för hur forskning fungerar. Detta projekt är ett exempel på medborgarforskning, eller citizen science där forskare och icke-forskare tar fram ny kunskap tillsammans.

 

Utvalda inlägg:


| Vetenskap & Allmänhet

Lyckade möten mellan forskare och elever

Utvärdering: Skola möter vetenskap

Skola möter vetenskap är ett samarbetsprojekt mellan VA och Forskningsnätet Skåne (FS) som startade 2012. Projektet utvecklar nya metoder för att skapa möten mellan forskare och elever i gymnasieskolor i Skåne. En utvärdering av metoderna presenterades och diskuterades under ett seminarium i Malmö den 10 mars.

Läs vidare