All undervisning i Sverige ska vila på vetenskaplig grund. Det fastslås i skollagen från år 2010. Men hur fungerar det i praktiken enligt skolan själv? Hur kan vi stärka samverkan mellan forskning och skola? Vad krävs för att skapa en utbildning på vetenskaplig grund? Ett sätt att öka vetenskapligheten i skolans undervisning är att samverka med forskare.

VA ordnar aktiviteter för samverkan lärare/skolan och forskare och genomför studier om skolvärldens syn på forskning och kontakter med forskare. Här hittar du några projekt.


SVINNKOLLEN

Ett medborgarforskningsprojekt för att minska matsvinn i skolor med hjälp av AI.

SKOLA MÖTER VETENSKAP

Skolvärldens syn på forskning och kontakter med forskare.

NYHETSVÄRDERAREN

Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medier. I projektet samarbetar forskare, lärare och elever för att tillsammans utveckla ett verktyg för undervisning i källkritik.

FORSKARFREDAG

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I hela Europa anordnas aktiviteter som visar hur roligt forskning är och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. I Sverige har ForskarFredag arrangerats sedan 2006 och samordnas av Vetenskap & Allmänhet tillsammans med Vinnova och Vetenskapsrådet. Målgruppen är allmänheten men med särskilt fokus på barn och ungdomar.

MASSEXPERIMENT

Varje år sedan 2009 har tusentals svenska elever i alla åldrar hjälpt forskare med riktig forskning i ForskarFredags massexperiment. Massexperimenten skapar värdefulla kontakter mellan forskare och skolan, ger elever insikt i vetenskaplig metod och bidrar till förståelse för hur forskning fungerar. Detta projekt är ett exempel på medborgarforskning, eller citizen science där forskare och icke-forskare tar fram ny kunskap tillsammans.

 

Utvalda inlägg:


| Vetenskap & Allmänhet

Mycket medborgarforskning på gång 2020

Sugen på att forska? Aldrig förr har det funnits så många möjligheter för vem som helst att delta i riktig forskning. Här berättar vi om några av de medborgarforskningsprojekt som VA har på gång 2020.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Hela Sverige mäter ljusföroreningar i Stjärnförsöket

Kan en enkel hushållsrulle fungera lika bra för att kartlägga ljusföroreningar som toppmoderna satelliter? Nu startar ForskarFredags massexperiment Stjärnförsöket där över 11 000 elever går ut och räknar stjärnor för att uppmärksamma ett växande miljöproblem.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Svårt för unga att identifiera falska nyheter

Många svenska ungdomar har svårt att identifiera falska eller partiska nyheter från nätet. Det visar en ny studie från projektet Nyhetsvärderaren. De ungdomar som själva ansåg sig vara duktiga på att hitta information online var de som presterade sämst i undersökningen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Referat: Är skolan för vetenskaplig(t) grund?

En återkommande rubrik genom åren har varit krisen för den svenska skolan. Hur politiker, verksamma i skolan och forskare kan förbättra skolan utifrån en god vetenskaplig grund, diskuterades vid ett välbesökt dialogseminarium under Almedalsveckan 2016.

Läs vidare