VA genomför återkommande opinionsundersökningar av den svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare.

fortroende
Cissi Askwall presenterar resultaten av opinionsmätningarna på VAs årsmöte under VA-dagen 2013.

Projekt:

• VA-barometern

Telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval om 1 000 personer, 16 år och äldre. Från och med 2012 görs dessa i samarbete med Exquiro.

• ViS – Vetenskapen i Samhället

Postenkäter till ett riksrepresentativt urval om 3 000 personer, 16 år och äldre, i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

• Internationella översikter och jämförelser

Opinionsundersökningar om allmänhetens syn på vetenskap och forskare genomförs i många länder. VA jämföra våra svenska uppfattningar med omvärldens.

 

För mer information, kontakta Maria Lindholm, chefsutredare.

 

Läs det senaste inom detta:


| Vetenskap & Allmänhet

Ny VA-rapport: Större förtroende för forskare än för universitet

Universitet och högskolor har näst högst förtroende bland svenska samhällsinstitutioner. Bara sjukvården åtnjuter ett högre förtroende. Samtidigt har svenska folket högre förtroende för forskare än för universitet och högskolor. Det visar en ny rapport från Vetenskap & Allmänhet, VA.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Svagt hum om humaniora – VA-barometer-seminariet 2016

Macchiarini-affären har försvagat förtroendet för medicinsk forskning. Svenskar är generellt intresserade av forskning, men saknar uppfattning om flera forskningsområden – särskilt humaniora. Det är några av resultaten i årets VA-barometer, som diskuterades vid ett seminarium den 15 december.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ny VA-barometer: Macchiarini sänker förtroendet

Macchiarini-affären har lett till att förtroendet för medicinsk forskning minskat hos en tredjedel av de svenskar som känner till händelserna. Samtidigt har det generella förtroendet för forskare ökat – men försvagats. Det visar Vetenskap & Allmänhets årliga undersökning VA-barometern som presenteras i dag på Nobelmuseet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Allmänhetens förtroende för forskare feb 2016

För att undersöka om allmänhetens förtroende för forskare har påverkats av uppmärksamheten kring den fuskmisstänkta forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini gavs TNS Sifo i uppdrag att göra en extra opinionsmätning den sista veckan i februari 2016.

Läs vidare