VA ordnar aktiviteter för företag och näringsliv och genomför studier om deras syn på samverkan, vetenskap, forskning och forskare. Här hittar du info om några projekt.


KUNSKAPSSYNEN I NÄRINGSLIVET

Hur är näringslivets attityder till kunskap, vetenskap och forskare? Hur ser företag och näringslivet på forskarnas samverkan och dialog? De är en viktig part i dialogen, och centralt för utvecklingen av kunskapssamhället.

FORSKARFREDAG

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I hela Europa anordnas aktiviteter som visar hur roligt forskning är och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. I Sverige har ForskarFredag arrangerats sedan 2006 och samordnas av Vetenskap & Allmänhet tillsammans med Vinnova och Vetenskapsrådet. Både nationellt och lokalt är många företag och näringsliv med och sponsrar samt anordnar aktiviteter.

RRI-TOOLS (Responsible research and innovation)

EU-projekt som hade syfte att främja ansvarsfull forskning och innovation för och med samhället. En verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation har tagits fram med VA som nationell nod. Olika resurser för forskarecivilsamhällenäringslivutbildaremyndigheter och beslutsfattare finns tillgängliga. För de olika RRI-aspekterna genderopen accesspublic engagementscience educationethics och RRI governance finns ytterligare ingångar. Dessutom finns en sökmotor för olika resurser och inspirerande exempel, och ett verktyg för självreflektion.

BLOOM – låt bioekonomin blomma

EU-projektet som vill öka medvetenheten och förståelsen av bioekonomi och skogsbaserade material och produkter  i Sverige, Finland och i övriga EU. Möjlighet för näringslivet och andra intressenter  till stöd för att sprida kunskap och öka medvetenheten om bioekonomi, ny forskning och innovativa skogsbaserade material och produkter samt information om karriärmöjligheter inom bioekonomiområdet.

 

Utvalda inlägg:


| Vetenskap & Allmänhet

ForskarFredag 2018 vidgade vyerna!

Science cafés, experiment, nyckelpigefotografering, forskarmöten… Den 28-29 september arrangerades ForskarFredag i hela Sverige. Aktiviteterna lockade över 17 000 besökare och engagerade fler än 550 forskare över hela Sverige.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Kommer framtiden från skogen?

Miljövänliga och återvinningsbara produkter gjorda på rester från industrin, som hjälmar, tyg och genomskinligt trä? Det låter kanske som science fiction, men är några av de nya skogsbaserade produkter som utvecklas just nu i Sverige och Finland och som i framtiden kan komma att ersätta många av de fossilbaserade material vi använder i dag. Kanske är cellulosa den nya plasten?

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA tycker till om nästa europeiska FoI-program

Aktiv samverkan och engagemang från alla som berörs av forskning och innovation, gör att vi tillsammans kan skapa lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta för samhället. Det nya europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, FP9, bör därför vara öppet för alla samhällsaktörer, inklusive allmänheten och för aktörer utanför EU. Det är några av synpunkterna i VAs svar på EU-kommissionens samråd om hur nästa ramprogram bör utformas.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

800 deltagare, 450 verktyg, 18 språk: En ny verktygslåda för att stödja ansvarsfull forskning och innovation – RRI

Den nya versionen av verktygslådan för ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation, RRI) har nu publicerats. Mer än 800 personer och institutioner runt om i Europa använder redan verktygen. Den öppna webbplattformen har utvecklats av EU-projektet RRI Tools för att hjälpa europeiska aktörer inom forskning och innovation att arbeta på ett mer socialt, etiskt och hållbart sätt – något som numera är ett krav i många utlysningar om forskningsmedel.

Läs vidare