Myndigheternas forskningsbaserade kunskapsinhämtning kan bli betydligt bättre och politiker som lutar sig mot vetenskap skapar bättre politiska förslag. Politiker behöver förstås ta hänsyn till mycket mer än vetenskap – värderingar, ekonomi, opinionsläge och attityder i samhället. Därför behöver politiker också vara tydliga med på vilka grunder beslut fattas. Hur kan partierna bli bättre på att kommunicera vad som ligger bakom besluten? Hur kan besluten i högre grad byggas på vetenskap och fakta?

VA jobbar även med påverkansarbete genom skrivelser, debattinlägg och dialog med beslutsfattare.Här hittar du info om några projekt.


SKRIVELSER OCH REMISSVAR

En del av VAs påverkansarbete är att skriva remissvar och andra skrivelser. Vi inbjuds ofta att svara på remisser inom frågor som rör våra intresseområden.

MARCH FOR SCIENCE – HUR VET DU DET?

Manifestationer och kampanjer för att stå upp för vetenskapen. VA sorganiserade bland annat Kampanjen #Hurvetdudet? med målet att vetenskap ska få ta mer plats när politiska förslag diskuteras. Med frågan Hur vet du det? kan vi tillsammans ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan.

SAMVERKAN

VA jobbar för att samverkan ska vara meriterande för forskare och vara en viktig del av en forskares arbete.

FORSKNINGBASERAD KUNSKAP I SVENSK FÖRVALTNING

Sveriges statsförvaltning behöver forskningsbaserad och högkvalitativ kunskap. Men hur kunskapsinhämtningen sker, vem som genomför den och hur den används och sprids varierar mycket mellan myndigheterna.

Sedan 2006 anordnar VA aktiviteter under Almedalsveckan i Visby som belyser olika aspekter av samspelet mellan vetenskap och samhälle.

 

Utvalda inlägg:


| Vetenskap & Allmänhet

Så kan politiken förankras i forskning – tre råd till Sveriges nästa regering

Ett 80-tal organisationer har samlats kring initiativet #Hurvetdudet? för att få fakta och forskning att ta mer plats i valrörelsen. En genomgång av riksdagspartiernas valmanifest visar dock att forskningen fått ganska litet utrymme inför årets val. För att stärka utbytet mellan forskning och politik nästa mandatperiod förmedlar #Hurvetdudet? tre goda råd till blivande ministrar och alla som väljs till politiska uppdrag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Läs vidare

| Cissi Askwall

Stärk medborgarnas roll i Horisont Europa!

Det nuvarande förslaget till EUs nästa ramprogram för forskning och innovation är otillräckligt när det gäller att engagera och involvera allmänheten och civilsamhället. VA uppmanar den svenska regeringen och svenska europaparlamentariker att agera så att resurser öronmärks i Horisont Europa för att öppna upp vetenskapen och engagera medborgare i forskning.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Dialogmöte i riksdagen om faktaresistens, fördomar och falska nyheter

Förvrängda fakta, förutfattade meningar och rena felaktigheter förekommer ofta i samhällsdebatten. Varför det är så och vad som kan göras åt det, diskuterades av politiker, forskare och folkbildare vid ett dialogseminarium i riksdagen den 14 februari 2018, arrangerat av Rifo – Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Studieförbunden och Vetenskap & Allmänhet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Hundratusentals stod upp för vetenskapen

”Vetenskap, inte dårskap”. Det var ett av budskapen som bars fram av de runt 2 500 personer som gick med i manifestationen för vetenskap i Stockholm den 22 april. Även i Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå anordnades March for Science, en global manifestation som engagerade hundratusentals människor på totalt 610 platser världen över.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forsknings­baserad kunskap i svensk förvaltning

VA-rapport 2012:4

Sveriges statsförvaltning behöver forskningsbaserad och högkvalitativ kunskap. Men hur kunskapsinhämtningen sker, vem som genomför den och hur den används och sprids varierar mycket mellan myndigheterna. Det visar studien Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning som VA genomfört inom ramen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Agenda för forskning.

Läs vidare