VA ordnar aktiviteter och genomför studier för att utveckla kunskap om samband mellan allmänhetens attityder och massmedias rapportering om forskning.

Journalister och media har stort inflytande på ungdomars och vuxnas attityder och beteenden. Vad som skrivs och hörs i media påverkar människor och massmedia är den i särklass främsta kanalen för de flesta människor att ta del av forskning och alltså en viktig kanal för forskningskommunikation. Här hittar du info om några projekt.


FORSKNING.FRAMSYN

En kartläggning och undersökning av kanaler för vetenskapsjournalistik, populärvetenskap och forskningskommunikation i Europa och Sverige.

MÖT MEDIA – samlad kunskap från seminarieserien 2013 – 2016

I fyra avsnitt presenteras några av de centrala frågorna från Möt mediaen serie seminarier där forskare, journalister och kommunikatörer delade med sig av erfarenheter och handfasta tips till en forskarpublik.

MEDIASTUDIER

Utöver tre datainsamlingar inom ramen för den nationella SOM-undersökningen omfattade vårt projekt Vetenskapen i Samhället, ViS under 2015–2018 fyra specialanalyser varav tre stycken är mediastudier.

 

Utvalda inlägg:


| Vetenskap & Allmänhet

Ny VA-rapport: Få kvinnliga forskare på DN Debatt

Manliga forskare, stora universitet och samhällsvetenskap är vad som syns mest på Dagens Nyheters debattsida DN Debatt – ett av Sveriges viktigaste debattforum. Det visar en ny rapport från Vetenskap & Allmänhet som publiceras i dag.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Digital guide om dialog med media

”En tidig julklapp till alla forskare!” Så beskriver Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet, de fyra avsnitten med lärdomar och tips från seminarieserien Möt media, som nu finns publicerade på VAs webbplats.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Fuskande forskare föröder inte förtroendet

De som regelbundet tar del av nyheter om forskning är mer positiva till forskare och forskning. Sambanden mellan förtroende, medierapportering och forskningsfusk har undersökts i en ny studie som presenterades och diskuterades vid VAs dialogseminarium i Visby den 1 juli 2014.

Läs vidare