VA är svensk nod i många internationella projekt och medverkar ofta i internationella event och konferenser. VA utför även internationella jämförelser av attityd kring forskning i olika länder. Här hittar du info om några projekt.


RRI-TOOLS (Responsible research and innovation)

EU-projekt som hade syfte att främja ansvarsfull forskning och innovation för och med samhället. En verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation har tagits fram med VA som nationell nod.

SWAFS – Science with and for Society

Vetenskap & Allmänhet koordinerar en nationell påverkansplattform med målet att öka det svenska deltagandet i EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

EU-projekt

VA är involverat i flera pågående EU-projekt

INTERNATIONELLA JÄMFÖRELSER av allmänhetens syn på vetenskap och forskare.

 

Utvalda inlägg:


| Vetenskap & Allmänhet

Strengthen Citizen involvement and public engagement in Horizon Europe!

The current draft of the EU’s next framework programme for research and innovation is not addressing the needs to involve and engage citizens and civil society in research and innovation enough. VA has therefore encouraged the Swedish government and Swedish members of the European Parliament to act to make Horizon Europe a more citizen-oriented programme.

Läs vidare