VA är svensk nod i många internationella projekt och medverkar ofta i internationella event och konferenser. VA utför även internationella jämförelser av attityd kring forskning i olika länder. Här hittar du info om några projekt.


RRI-TOOLS (Responsible research and innovation)

EU-projekt som hade syfte att främja ansvarsfull forskning och innovation för och med samhället. En verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation har tagits fram med VA som nationell nod.

SWAFS – Science with and for Society

Vetenskap & Allmänhet koordinerar en nationell påverkansplattform med målet att öka det svenska deltagandet i EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

EU-projekt

VA är involverat i flera pågående EU-projekt

INTERNATIONELLA JÄMFÖRELSER av allmänhetens syn på vetenskap och forskare.

 

Utvalda inlägg:


| Vetenskap & Allmänhet

The journey towards Open Science has only just begun

Public dialogues, citizen science, game development and co-creation activities. For 4.5 years, VA (Public & Science) together with 8 European partners has been testing different ways to involve the public and other stakeholders in the research process. The aim of the EU ORION Open Science project was to investigate how research and funding organisations can ”open up” the way they fund and do research.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA at ESOF 2020 – ensuring dialogue between science and society in challenging times

In light of the Covid-19 pandemic, dialogue between science and society is more important than ever. This year’s EuroScience Open Forum, a hybrid of in-person and online events held 2-6 September, provided a key international platform to discuss and share experiences on issues such as communicating scientific uncertainty and maintaining public trust in science.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA to host first Nordic/Baltic Falling Walls Engage Hub

VA (Public & Science) has been appointed to coordinate the Falling Walls Engage Hub Sweden. The network is designed to connect science engagement practitioners from across the world and provide a platform for exchange and dialogue on bridging the gap between science and society.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Plea to the EU: Enhance Science Engagement ambitions

VA has signed Ecsite’s open letter to the European Commissioner for Research and Innovation, Carlos Mœdas. The letter calls for an inversion of the “top-down” dissemination of scientific results in favour of involving citizens in the co-creation and co-design of the next EU Framework Programme for Research and Innovation. Including VA, the open letter is endorsed by 135 networks and organisations.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA runs its first Pop-Up Science Shop at Almedalen

VA (Public & Science) ran its first pop-up Science Shop on 1 July during Almedalen Week in Visby, Sweden. Throughout the day, researchers from Swedish research organisations encouraged visitors to stop by the Pop-Up Science Shop to discover how research can be used to inform solutions to societal issues and to identify questions that they’d like to be answered by research.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Nya resurser för Science Shops

VA har utvecklat en rad hjälpmedel för science shops som en del i EU-projektet SciShops. De nya resurserna ger råd och tips om hur Science Shops kan startas, organiseras och drivas.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Kommer framtiden från skogen?

Miljövänliga och återvinningsbara produkter gjorda på rester från industrin, som hjälmar, tyg och genomskinligt trä? Det låter kanske som science fiction, men är några av de nya skogsbaserade produkter som utvecklas just nu i Sverige och Finland och som i framtiden kan komma att ersätta många av de fossilbaserade material vi använder i dag. Kanske är cellulosa den nya plasten?

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

What do Europeans think about life sciences research?

Interest in life sciences research is generally high among citizens. The three most accepted purposes of using genome editing are related to the medical field. These are results from a survey and a report on ”Public attitudes to life sciences research in six European countries” conducted by VA in Sweden and CEITEC in the Czech Republic as part of the ORION Open Science project.

Läs vidare