VA ordnar aktiviteter för forskare och forskningskommunikatörer och genomför studier om forskares syn på samverkan. Här hittar du info om några projekt.


MÖT MEDIA – samlad kunskap från seminarieserien 2013 – 2016

I fyra avsnitt presenteras några av de centrala frågorna från Möt mediaen serie seminarier där forskare, journalister och kommunikatörer delade med sig av erfarenheter och handfasta tips till en forskarpublik.

FORSKAR GRAND PRIX

Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. Forskare får coachning och tävlar sedan om vem som gör den bästa presentationen av sin forskning på mycket kort tid. Presentationen ska vara så fängslande, inspirerande och pedagogisk som möjligt. Sedan bedömer en jury och publik insatserna för att utse en vinnare.

FORUM FÖR FORSKNINGSKOMMUNIATION

I samband med Vetenskapsfestivalen skapas sedan 2013 en mötesplats och ett nätverk öppet för alla slags aktörer inom området forskningskommunikation.

FORSKARES SYN PÅ FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH ÖPPEN VETENSKAP

För att bättre förstå forskarnas roll och vilka hinder för dialog med det omgivande samhället som de upplever, undersöker VA forskarnas syn på att kommunicera med det omgivande samhället.

FORSKARFREDAG

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I hela Europa anordnas aktiviteter som visar hur roligt forskning är och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. Målgruppen är allmänheten men med särskilt fokus på barn och ungdomar och skapar mötesplatser för forskare och allmänheten. Ett tillfälle att testa nya och kreativa sätt för dialog mellan forskare och övriga samhället. I Sverige har ForskarFredag arrangerats sedan 2006 och samordnas av Vetenskap & Allmänhet tillsammans med Vinnova och Vetenskapsrådet.

Utvalda inlägg:


| Vetenskap & Allmänhet

Vad tycker forskare om kommunikation och öppen vetenskap?

I vilken utsträckning vill forskare kommunicera med det omgivande samhället? Vilka hinder upplever de och vilka typer av stöd skulle de vara hjälpta av? Känner de till, och hur ser de på, utvecklingen mot öppen vetenskap? I veckan går en enkät om kommunikation och öppen vetenskap ut till en stor andel av forskarna vid Sveriges universitet och högskolor.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskare vill kommunicera men saknar tid

Forskningskommunikation är viktigt för forskare och uppmuntras av deras kollegor. Men det är svårt att hitta tid för kommunikation och det ses inte som särskilt meriterande. Det framkom vid ett seminarium på Vetenskapsrådet den 23 mars då en ny rapport om forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap presenterades och diskuterades.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Digital guide om dialog med media

”En tidig julklapp till alla forskare!” Så beskriver Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet, de fyra avsnitten med lärdomar och tips från seminarieserien Möt media, som nu finns publicerade på VAs webbplats.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Svenska synpunkter och exempel på RRI insamlade

Som ett första steg i EU-projektet RRI Tools genomförde VA nyligen en workshop, där olika intressenter diskuterade hur ansvarsfull forskning och innovation (RRI) ska komma till stånd i Sverige. Resultaten från diskussionerna har nu, tillsammans med tio goda exempel på RRI-praxis i Sverige, skickats in till den centrala projektledningen.

Läs vidare