I anslutning till det årliga medlemsårsmötet anordnas VA-dagen, en halvdagskonferens då årets nya VA-studier presenteras och diskuteras. Dagen bjuder också på framstående talare och något oväntat inslag. VA-dagen äger rum i lite annorlunda lokaler i eller nära Stockholm.

VA-dagen2010
VA-dagen 2010 – LYCKLIG DEN SOM KUNSKAP HAR med Helle Klein, Gunilla Hammar Säfström, Filip Fors och Dilsa Demirbag Sten. Foto: Theo Elias Lundgren

Inbjudna är föreningens medlemmar, beslutsfattare och tjänstemän från utbildnings- och forskningssverige, näringsliv och offentlig sektor liksom journalister, opinionsbildare och kommunikatörer.

 

Senaste om VA-dagen:


| Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap att tro på? – VA-dagen den 12 november 2009

Referat av Malin Sandström, doktorand och frilansjournalist.

Den åttonde VA-dagen var som sig bör fylld av dialog: möteslokalerna surrade av samtal långt före utsatt starttid, och många kontakter verkade knytas eller återupptas över den inledande lunchsmörgåsen och i fikapausen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Vetandets värde – VA-dagen 5 november 2008

Referat från VA-dagen av Siv Engelmark, vetenskapsjournalist.

Forskare, företagsledare, entreprenörer och finansiärer – alla kom till VAdagen den 5 november 2008 för att diskutera hur forskare och företag ska kunna samspela mera.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Kunskap äger – VA-dagen 2007

Referat av Erika Ingvald, vetenskapsjournalist.

Det är den 13 november. Snön faller. Då värmer det att slinka in på rockklubben Debaser på Medborgarplatsen i Stockholm och höra det unga bandet Tabasco Stockholm.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA-dagen 2006 om samspelet vetenskap – politik

Referat av Erika Ingvald, frilansjournalist

Skrattsalvorna fyller teatern på Dramatiska institutet när VA-dagen inleds med ett möte mellan ”landstingsrådet” och ”professorn i teoretisk arbetslöshetsträning med fokus på jämställdhet ur genusperspektiv”; en sketch som mitt i prick gestaltar nidbilden av lokalpolitikern och forskaren.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA-day 2005 on science and media

Erika Ingvald, freelance science journalist

Murmuring ripples through the packed auditorium of Studio 2, Radiohuset inStockholm. It is November, and the theme for the fourth VA-day is science and media.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & media-VA-dagen 2005

Referat av Erika Ingvald, frilansjournalist.

Det sorlar i bräddfyllda Studio 2 på Radiohuset i Stockholm. Det är november och temat för den fjärde VA-dagen är vetenskap & media.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & mångfald – VA-dagen 2003

Referat av Anne Nilsson, frilansjournalist.

Temat för 2003 års VA-dag var vetenskap & mångfald. Det handlade både om vetenskapens betydelse i mångfaldssamhället och om mångfaldens betydelse för framgångsrik forskning.

Läs vidare