I anslutning till det årliga medlemsårsmötet anordnas VA-dagen, en halvdagskonferens då årets nya VA-studier presenteras och diskuteras. Dagen bjuder också på framstående talare och något oväntat inslag. VA-dagen äger rum i lite annorlunda lokaler i eller nära Stockholm.

VA-dagen2010
VA-dagen 2010 – LYCKLIG DEN SOM KUNSKAP HAR med Helle Klein, Gunilla Hammar Säfström, Filip Fors och Dilsa Demirbag Sten. Foto: Theo Elias Lundgren

Inbjudna är föreningens medlemmar, beslutsfattare och tjänstemän från utbildnings- och forskningssverige, näringsliv och offentlig sektor liksom journalister, opinionsbildare och kommunikatörer.

 

Senaste om VA-dagen:


| Vetenskap & Allmänhet

Från samverkan till medverkan – VA-dagen 2015 om citizen science

Citizen science – medborgarforskning – är ett fenomen på frammarsch. I allt fler policydokument och forskningsartiklar dyker ordet upp, och i slutet av september höll Vita Huset en webbsändning om citizen science och crowdsourcing. Vetenskap & Allmänhets årskonferens VA-dagen den 12 oktober 2015 ville ge en introduktion till begreppet och visa bredden på citizen science-projekt som pågår i Sverige och runtom i världen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Förnuft och känsla – rapport från VA-dagen 2014

Ansvarsfull forskning och innovation, eller som det heter på engelska ”Responsible research and innovation”, RRI, är ett koncept som genomsyrar EU:s forskningsramverk Horisont 2020. Titeln på VA-dagen 2014 ville fånga RRI i tre korta ord: Förnuft och känsla.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Utbildning + Forskning = sant? VA-dagen 2013

Hur kan vi stärka samverkan mellan forskning och skola? Vad krävs för att skapa en utbildning på vetenskaplig grund? Det var ett par av frågorna som diskuterades på VA-dagen den 23 september i Stockholm. Drygt 200 personer hade samlats för att ta del av och samtala kring Vetenskap & Allmänhets studie Skolans syn på vetenskap.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VAs tioårsjubileum 2012

Ett decennium av dialog – rapport från VAs jubileumsfirande

Referat av Maria Gunther Axelsson, vetenskapsjournalist.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Lycklig den som kunskap har – VA-dagen den 16 november 2010

Referat av Henrik Brändén.

Blir vi lyckligare av kunskap och vetenskap? Eller behöver vi vara lyckliga för att våga lita på den? Och varför syntes inte forskningsfrågorna i valrörelsen? Det var några frågor som diskuterades på VA-dagen 2010 den 16 november på Fotografiska museet i Stockholm.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Kunskap och lycka i fokus på VA-dagen

Blir vi lyckligare av kunskap och vetenskap? Eller behöver vi vara lyckliga för att våga lita på den? Och varför syntes inte forskningsfrågorna mer i valrörelsen? Det var några frågor som diskuterades av de cirka 180 deltagarna på VA-dagen 2010 den 16 november på Fotografiska museet i Stockholm.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Tro, vetenskap och samverkan på VA-dagen – nu i SVT

Forskares position som fristående rebeller är värdefull, både i sig och för ökad trovärdighet. Det sades i ett samtal om samverkan mellan forskningsminister Tobias Krantz, folkhögskolelärare Gustav Fridolin och universitetsrektorerna Harriet Wallberg-Henriksson och Kåre Bremer på VA-dagen.

Läs vidare