Vetenskapsfestivalen i Göteborg inleddes år 2006-2012 med ett seminarium som tar upp någon aspekt av vetenskapens samverkan med omvärlden.

Science&Society
Bild från Hjärnkoll på skolan – Science & Society 2011

Seminariet kallades Science & Society och samarrangerades av Vetenskapsfestivalen, Vetenskapsrådet och VA. Vissa år har även forskningsrådet Formas, KK-stiftelsen och Stiftelsen för Strategisk Forskning medarrangerat.

 

Läs om dessa nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

Stress & the City – Science & Society 2012

Allt fler bor allt trängre, i allt större städer. Hur påverkas människan av det höga tempot i dessa miljöer? Och vad säger hjärnforskningen om hur vi klarar att leva i en stressig storstad? Det var frågor som dryftades vid Science & Society-seminariet, som inledde Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 25 april.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskning och skola – ett möte med förhinder?

Struntar svensk skola i hur barns hjärnor fungerar? I vilken utsträckning används nya forskningsrön när läroplaner skrivs om och skolreformer planeras? Hur vi kan överbrygga glappet mellan forskning och skola var huvudfrågan för Science & Society-seminariet den 13 maj 2011 i Göteborg.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Kan forskarna rädda världen?

Nja, vetenskapen kan åtminstone bidra till att klara av de många hoten mot vår framtid: smittsamma sjukdomar, miljöförstöring, klimatförändringar, finanskris och mänskliga motsättningar bland annat. Det var slutsatsen av årets seminarium i serien Science & Society som inledde Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Lära för livet?

Hur väl svarar skolan mot framtidens kompetensbehov? Om det var meningarna mycket delade bland deltagarna i Science & Society 2008, som inledde Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

På gränsen till vetenskap?

Vetenskapen förändras och omprövas ständigt, medan kvasivetenskapen ger sken av att förmedla eviga sanningar. Det konstaterade deltagarna i Science & Society 2007 under Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Läs vidare