VA har tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA anordnat nio seminarier på lärosäten i Sverige där forskare inbjudits att möta medier och lära mer om hur journalister arbetar.

mediaforskare
Bild från dialogseminarium om kontakter mellan forskning och media 2013 på Karolinska Institutet i Stockholm.

Efterfrågan på ny forskningsbaserad kunskap är stor i samhället och för de flesta människor är massmedia den i särklass främsta kanalen för att ta del av forskning. Därför är det viktigt att journalister kan få tag på experter och att forskningsrön uppmärksammas på ett korrekt och begripligt sätt. Det handlar även om att kunna förklara varför forskning behövs.

I en serie seminarier inspirerade av ”Introduction to the News Media” som Science Media Centre i London regelbundet inbjuder till har forskare och kommunikatörer vid universitet och högskolor erbjudits att lära sig mer om hur massmedia fungerar och få råd och tips av såväl journalister som medievana forskare. En viktig del har varit att förmedla hur lärosätenas kommunikationsavdelningar kan ge stöd och råd inför kontakter med media.

Se seminarierna via vår YouTube-kanal:

Göteborg

Halmstad

Linköping

Karolinska institutet – Stockholm

Lund

Malmö

Stockholm – Stockholms universitet

Umeå

Uppsala


Ta del av en digital handbok med sammanställda tips och råd för forskare vid kontakter med massmedier:

MÖT MEDIA – samlad kunskap från seminarieserien 2013-2016

 

Senaste om medieseminarier för forskare:


| Vetenskap & Allmänhet

Våga misslyckas i kontakten med massmedia!

Det ska vara sakligt och rätt, men det behöver inte vara perfekt! Det rådet gav en av de medverkande forskarna sina kollegor vid seminariet Möt media! den 6 november 2014 på Göteborgs universitet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Var tillgänglig – och våga tycka!

Forskare som är tillgängliga, som bidrar med sin kunskap även utanför det egna kärnområdet och som vågar tycka – det stod högst på journalisternas önskelista vid seminariet Möt media på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala den 16 september 2014. Ett 70-tal forskare från Uppsala universitet och SLU samtalade då med journalister och medievana forskarkollegor.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskare och media lärde känna varandra

Forskare har ofta rollen som antingen förmedlare eller expert i media. Mycket ovanligare är att forskare är granskningsobjekt, åtminstone i svenska medier. Det menade forskaren Mathias Osvath på seminariet Lär känna media vid Lunds universitet den 9 april.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskare och journalister i dialog

När moderatorn Carl Johan Sundberg bad forskarna att prata med varandra om sina förväntningar på dialogseminariet forskning – media höll taket på att lyfta. Det var när de fyra forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA gemensamt med VA bjöd in till möte och erfarenhetsbyte mellan forskare och journalister. Tillsammans fyllde de den 27 augusti Wallenbergssalen på Karolinska Institutet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

What’s in media for me?

När Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Pedagogen kallad, hade personaldag i måndags fick vi på VA: Cissi och Monica, hålla en inspirationsföreläsning om varför, när och hur forskarna bör och kan vara mediala.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskare behöver förstå hur media funkar

Vid konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan höll VA ett seminarium om hur media fungerar. Jonas Stier, professor vid Mälardalens högskola och nyhetschef Lena Michanek från Eskilstuna-Kuriren berättade om sina erfarenheter.

Läs vidare